Naturmødet – Københavns Universitet

Fra snack til handling - Naturmødet 2019

Et godt lejrbål er garant for gode snakke og udvikling af nye ideer. Til årets naturmøde i Hirtshals er Center for Børn og natur og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning gået sammen om at arrangere en række bålsaloner med plads til snakke, diskussioner, kreative tanker, ny viden og indsigt om natur og friluftsliv. Vi sørger for brænde til bålet, masser af kaffe og lidt at spise. Se programmet for de forskellige bålsaloner her:

Torsdag 23. maj

15.00 - 16.00
Rundt om bålet: Ny viden om natursociale indsatser

Kom og mød forfatterne til en række nye bøger om, hvordan naturen kan bruges til natursociale indsatser og danne rammen for integration. Arrangementet er også startskud til Naturmødets spot-kurser om praktisk arbejde med natursociale indsatser. På to kurser (Green Square stand 36 torsdag kl. 16 og fredag kl. 11) bliver du introduceret til, hvordan man i praksis kan arbejde med og i naturen med udsatte grupper.

Hør om ”Naturvenner – integration gennem natur- og friluftsliv” hvor lokale naturområder og friluftsaktiviteter blev bragt i spil i integrationsindsatsen i fem forskellige kommuner.

Hør også om et intensivt udviklingstiltag kaldet Natur Til et Godt Liv Laboratoriet, der samler aktører fra kommuner, NGO’er og institutioner i at udvikle og undersøge hvordan oplevelser i naturen kan integreres i og kvalificere eksisterende indsatser. 

Du kan møde:

 • Tessa Bucwald: Leder af Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge, herunder projektleder i Natur Til et Godt Liv Laboratoriet.
 • Poul Hjulmann Seidler. Special konsulent i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling herunder projektleder i Natur Til et Godt Liv Laboratoriet.
 • Sandra Gentin Studieadjunkt i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Ansvarlig for ”Naturvenner – integration gennem natur og friluftsliv”

16.00 - 17.00
Spot-kursus ”Hvordan kan væren i naturen påvirke krop og sind?”

Tag med skovfoged og naturformidler Sanne Frederiksen på en times vandring, der indeholder små øvelser med fokus på nærvær, sansning og åndedræt. Sanne arbejder i Svanninge Bjerge under Bikubenfondens projekt ”Natur Til et God Liv”. Hun er bl.a. inspireret af Japan, hvor der arbejdes med begrebet ”skovbadning”, der er en anerkendt rekreativ aktivitet som bl.a. virker stress forebyggende.

17.00 - 18.00
Bålkaffe og netværk

Kig forbi Green Square til en omgang bål kaffe og snak om alt fra naturpleje, barndommens naturoplevelser, udeskole og indlæring, naturbeskyttelsesloven og friluftsliv.

20.00 - 08.00
Sov ude med Danmarks Spejderkorps

Synes du også, det er fedt at sove ude? Så kom og vær med til "Sov ude" på Naturmødet. På sidste års naturmøde havde vi en flot nat på Hirtshals Strand, og den succes gentager vi i år.

Stranden er stor, og der er god plads til, at vi kan være mange til at sove ude. Vi sover ude den 23. maj og mødes på Green Square hos Center for Børn & Natur. Vi starter ved bålet ved 20-tiden og ca. kl. 21.30 finder vi et godt sted at sove. Hvis det regner, kan vi gøre brug af Center for Børn & Naturs lavvu.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men har du brug for hjælp til udstyr, så kontakt Bie Andersen fra Det Danske Spejderkorps på ba@dds.dk. Vi ses ved bålet :-)

Fredag 24. maj

09.00 - 10.00
Morgenkaffe

Kig forbi til en god kop bålkaffe og snak om børn og unge, natur og friluftsliv.

11.00 - 12.00
Spot-kursus ”Naturaktiviteter som fremmer refleksioner og kreative tanker”

En times vandring med forskellige nedslag hvor man selv afprøver små øvelser, der arbejder med forskellige trivselsbegreber og måder at skabe refleksioner på. Turleder: Poul Hjulmann Seidler der er specialkonsulent og studieleder på naturvejlederuddannelsen. Poul udvikler metoder i samarbejde med behandlere samt afholder kurser med fokus på natursociale indsatser for terapeuter og andre fagprofessionelle, der arbejder børn og unge i udsatte positioner.

12.00 - 13.00
Kan dit projekt få støtte fra Nordea-fonden?

Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, som skaber gode liv – men mangler midler? Måske kan du få støtte fra Nordea-fonden.

Nordea-fonden støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi har ingen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror på, at det er noget, vi skaber sammen. De kommende tre år har vi et særligt fokus på at støtte indsatser, der får flere ud i det fri og flere børn til at blomstre.

På Naturmødet inviterer vi til hurtig vurdering af projektidéer. Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, så kig forbi Center for Børn og Naturs telt på Green Square, og drøft din idé med Nordea-fondens medarbejdere.

12.00 - 13.00
Friluftslivets essens

Friluftsvejleder-uddannelserne på Københavns Universitet og Via University College inviterer til debat om friluftslivets essens anno 2019. Alle er velkomne - ikke mindst nuværende, tidligere eller fremtidige studerende. Kom og bliv udfordret på dine holdninger og hør om dine muligheder med vores uddannelser.

13.00 - 14.00
Biodiversitetsskov - urørt skov

Kom og få en snak med Skovskolen og Naturstyrelsen om, hvad biodiversitetsskov og urørt skov betyder for friluftslivet og naturoplevelsen for borgerne:

 • Bliver urørt skov til ufremkommeligt krat og skovsump?
 • Store hegninger med kvæg og heste bliver en del af løsningen – hvordan påvirker det friluftslivet?
 • Kan man i fremtiden ride og cykle på mountainbike i biodiversitetsskov?
 • Hvad kan fremtidens nye skove byde på af natur- og friluftsoplevelser?

Vi ønsker at drøfte dilemmaer, barrierer og andre tanker med dig, rundt om bålet med god debat.

14.00 - 15.00
Natur bevæger børn - interaktivt oplæg for deltagerne

NatureMoves er et projekt, som arbejder for børn og unges aktive udeliv i hverdagen. Projektet består af tre dele:

 • en forskningsdel, der skaber den nødvendig viden på området
 • en interventionsdel, hvor resultater og ideer bliver virkeliggjort
 • en evalueringsdel, hvor interventionerne evalueres og resultaterne udbredes.

I dette oplæg fortæller vi om status, resultater og planer i NatureMoves. Formen er interaktiv og deltagerne inddrages og udfordres i forhold til viden om børns udeliv og egne oplevelser fra barndommen. Alle er velkomne - både børn og voksne!

Projekt NatureMoves er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet. Læs mere om NatureMoves her 

15.00 - 16.00
Naturen som arena for børns trivsel, udvikling og læring

Kom med ud: Hvad ved vi om naturen som arena for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Hvor er det væsentligt at sætte ind? Gennem små oplæg, diskussion, dokumentation og visioner overvejer vi, hvordan fremtidens arbejde i dagtilbud og skole kan udformes.

VIA University College og Center for Børn og Natur

16.00 - 17.00
Kan dit projekt få støtte fra Nordea-fonden?

Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, som skaber gode liv – men mangler midler? Måske kan du få støtte fra Nordea-fonden.

Nordea-fonden støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi har ingen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror på, at det er noget, vi skaber sammen. De kommende tre år har vi et særligt fokus på at støtte indsatser, der får flere ud i det fri og flere børn til at blomstre.

På Naturmødet inviterer vi til hurtig vurdering af projektidéer. Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, så kig forbi Center for Børn og Naturs telt på Green Square, og drøft din idé med Nordea-fondens medarbejdere.

16.00 - 17.00
Naturoplevelser - 12 aktiviteter som alle børn skal prøve

Naturoplevelser for livet. Danskerne har nomineret og stemt - og har fået en kanon med 12 oplevelser i naturen. Det er aktiviteter, der er et must i ethvert børneliv.

Men hvorfor er det vigtigt at børn overhovedet kommer ud i naturen? Hvad får de ud af det og hvordan får vi dem mere derud? Det er alle de spørgsmål, der bliver fyret op under når Friluftsrådet og Center for Børn og Natur holder bålsalon om naturaktivitetskanonen.

Kom og snak med og få din egen plakat med de 12 oplevelser – så du kan holde styr på, at dit barn har prøvet dem alle.

17.00 - 18.00
Projekters efterliv når bevillingerne løber ud

Hvordan bliver resultater af naturprojekter levedygtige efter endt projektperiode, og når fondsstøtten løber ud? Hvordan kommer man fra projekt til drift? Hvordan sikrer vi os, at projekterne forankres godt og varigt bidrager til samfundet?

Mød op og deltag i debatten - hør både om gode erfaringer og udfordringer og bidrag gerne med egne oplevelser og forslag i en snak omkring bålet med deltagelse af blandt andre:

 • Frans Richard Bach, projektchef i Nordea-fonden
 • Jørgen Bing, medlem af byrådet i Hjørring Kommune
 • Danmarks Jægerforbund
 • Ole Laursen, VILLUM FONDEN
 • Helle Marie Tastrøm, leder af Randers Naturcenter
 • Søren Præstholm, leder af Center for Børn og Natur og forsker på Købehavns Universitet

Lørdag 25. maj

09.00 - 10.00
Morgenkaffe

Kig forbi til en god kop bålkaffe og snak om børn og unge, natur og friluftsliv.

10.00 - 12.00
Kom ud i naturen med din familie - sammen med andre

Bruger I naturen som familie? Er skoven, stranden eller naturlegepladsen hverdags- eller weekendudflugter lige noget for jer? Og kunne I godt tænke jer at møde andre naturglade familier, så I kan motivere og inspirere hinanden? Så er det nye koncept "Naturfamilier" lige noget for jer.

Ved hjælp af lokale Facebook-grupper og www.naturfamilier.dk vil Danmarks Naturfredningsforening skabe lokale netværk af familier, der kan lave naturaktiviteter for hinanden og tage med hinanden på tur.

Til eventet vil vi introducere jer til konceptet Naturfamilier, byde på lidt lækkert over bål og arrangere en fed naturaktivitet. Vi vil desuden komme med inspiration til, hvad I kan lave på jeres kommende ture og give mulighed for at familier kan tilmelde sig med det samme.

Bag arrangementet står Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Steno Diabetes Center og Center for Børn og Natur

11.00 - 12.00
Kan dit projekt få støtte fra Nordea-fonden?

Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, som skaber gode liv – men mangler midler? Måske kan du få støtte fra Nordea-fonden.

Nordea-fonden støtter gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Vi har ingen færdig opskrift på det gode liv, men vi tror på, at det er noget, vi skaber sammen. De kommende tre år har vi et særligt fokus på at støtte indsatser, der får flere ud i det fri og flere børn til at blomstre.

På Naturmødet inviterer vi til hurtig vurdering af projektidéer. Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, så kig forbi Center for Børn og Naturs telt på Green Square, og drøft din idé med Nordea-fondens medarbejdere.

12.00 - 13.30
Bålkonkurrence - få ild og vind en lille præmie

Kan du få ild og lave et lille bål? Deltag i konkurrencen sammen med dine venner og familie og vind en lille præmie. Vi sørger for alle materialer, så I skal bare møde op.