Danske børns aktiviteter og ophold i naturen

Her har du linket til den første rapport om baselineundersøgelsen om børn og unges aktiviteter og ophold i natur og grønne områder. Der er tale om en talrapport med resultaterne i en forholdsvis ubearbejdet form. I det afsluttede afsnit gøres nedslag på udvalgte centrale dele af resultaterne.
Hent rapporten Danske børns aktiviteter og ophold i naturen

Rapporten beskriver også undersøgelsens metode. For dig der har særlig interesse, så der er her et link til eksempel på det anvendte digitale spørgeskema. Skemaet tilpasser sig svarene undervejs, se nærmere i rapporten.

Gå ind på linket: http://srvblaisetest2.dst.dk/KU_BogN_4_7210/ og skriv følgende kode: xx90002.

Logopark