13. maj 2019

Børneøen Bonsai i Charlottenlund

En fyrtårnsinstitution i projekt Kom med Ud

Af Niels Ejbye-Ernst, Rikke Rosengren og Jesper Rosengren

”Skab haver i stedet for legepladser. En have er levende og organisk.”

Om institutionen

Børneøen Bonsai blev startet for 19 år siden som en lille vuggestue på Amager. Stifteren Rikke Rosengren etablerede vuggestuen som forælder til et vuggestuebarn, da hun ikke kunne finde vuggestuer, hun (synes egnede sig) i lokalområdet. Rikke er uddannet Steiner-pædagog.

Efter nogle år som vuggestue, blev Skovbørnehaven/Udflytterbørnehaven stiftet, og stedet i Charlottenlund skov blev fundet. I dag er der fire børnehavegrupper med hver 20 børn i børnehaven, to vuggestuer i Charlottenlund og vuggestueafdeling på Amager og en lang venteliste.
Børnehaven er en skovbørnehave, som arbejder med Rudolf Steiner-pædagogikken. Omkring halvdelen af børnene kommer fra lokalområdet, og halvdelen kommer fra København eller fx Nordsjælland, og forældrene har bevidst valgt børnehavens på grund af dens pædagogik.

Børnehaven ligger midt i statsskoven ud for Charlottenlund Fort med direkte adgang til en gammel varieret skov og til Øresundkysten.

I sommerrytmen (påske til efterår) er børnene ude i skoven eller ved stranden tre hele dage, og to dage om ugen går de inden for i huset og leger, spiser, bager eller maler et par timer.

I vinterrytmen er de ude en hel dag om ugen, og ellers er de inde et par timer de øvrige dage.
Interesserede kan læse om skovbørnehave pædagogik og praksis i børnehaven i bogen ”Barnet i naturen – Naturen i barnet” som stifteren Rikke Rosengren har skrevet i 2018. Forlaget Blue Pearl.

Særlige styrker

 • Børnehaven ligger et sted, hvor det er oplagt at gå i skoven.
 • Det pædagogiske personale har opbygget en kultur, hvor alle pædagogiske aktiviteter kan foregå i det fri.
 • De arbejder med at lave hyggelige, små rum i det store rum, som skoven er. De kan skabe mulighed for at gennemføre kreative aktiviteter i de små rum udenfor (tegne, male, bage, høre eventyr, sanglege osv.).
 • De arbejder med, at børnene oplever sammenhold og tætte relationer til de voksne.
 • Børnehaven har sigte på bæredygtighed og udvikling af haven med de materialer, der er der ude. De er altid i gang med en udviklingsorienteret praksis i huset.
 • Pædagogikken følger årets gang og understøtter det med månedlige fester.
 • Børnene er ude så ofte, at det virker hjemligt for dem. Børnene kan f.eks. ligge og hvile sig uden for, når de har behov for ro.
 • I en lille undersøgelse udarbejdet af børnehaven har større børn, som selv har gået i børnehaven fremhævet, at de føler sig hjemme og slapper af i naturen. Det er fortaget undersøgelser blandt 19 børn, som i dag er næsten voksne (f.eks. gymnasieelever).
 • Forældrene siger, at børnene er gode til at koncentrere sig, at finde på og handle selvstændigt i skolen.

Erfaringer og råd om pædagogisk arbejde i grønne omgivelser

 • Skab haver i stedet for legepladser. En have er levende og organisk, mens en legeplads/et legeredskab er statisk. De voksne kan arbejde med meningsfulde ting og inspirere børn i en have.
 • Gå tur med børnene i nærmiljøet. Der er små og store grønne områder alle vegne. Brug parkerne, skoven, søen, havet. Børn kan sagtens gå langt, når de vænner sig til det, især hvis det bliver en fast rutine at gå hen til et sted med natur og gå på oplevelse.
 • Tag jævnligt i skoven. Det er det mest inspirerende sted for børn.

På tur med børnehaven

Jeg kom cyklende til Charlottenlund Fort en tirsdag midt i november måned. Det var en af de dage, hvor man skal have to par sokker, uldundertøj og hue og handsker på. Det blæste en del fra nord, og temperaturen var ikke over 5 grader.

Jeg fik at vide, at den børnegruppe jeg skulle på tur med, var klar. De opholdt sig bag ved Børneøen, der har til huse i et tidligere traktørsted midt i skoven.

Da jeg kom udenfor, var der flere små karavaner af børn, der var klar til at gå ud i skoven. Hver gruppe bestod af 15-20 børn, tre voksne, pædagoger, medhjælpere og eksempelvis studerende i praktik.

Jeg fandt min gruppe, som var samlet omkring en pædagog, der havde arbejdet i Børneøen Bonsai i mere end 10 år. Han havde alle materialer samlet i en gammel barnevogn ligesom de øvrige grupper.

En tungt læsset barnevogn med alle de nødvendige redskaber.

Det var tirsdag, den dag i ugen hvor alle grupper er i skoven hele dagen fra 9-15. De øvrige dage var alle grupper ligeledes meget ude, men det kunne godt være, de brugte 1-2 timer inden døre for at bage, male eller noget andet.

I barnevognen var der alle nødvendige ting. Som basis var der spande med poser (toiletter), der var knive, skovle, en masse flettede kurve og vand og lidt mad til det første formiddagsmåltid. Der var desuden en stor presenning, plader til at tegne og male på og lidt tæpper mv.

Gruppen var på 16 børn, da fire var syge/fraværende. Vi gik af sted småsyngende på traditionelle børnesange som fx hønsefødder og gulerødder. Pædagogen startede sangen, og børnene sang med, mens vi gik af sted. Alle børnene havde en gåmakker, som de holdt i hånden. Vi gik af sted, og det var tydeligt at gruppen var vant til og glade for at gå tur.

De forskellige grupper gå af sted ud i skoven

Børnene fortalte mig om Dinosaurus-pladsen, som var målet for turen. Der var ifølge børnene tegn på aktivitet fra store fortidsdyr i området. Der var desuden et hul på pladsen, som måske var et rævehul.

Da vi kom frem, nåede endnu en dreng pladsen sammen med en af de voksne. Han var kommet lidt senere end de øvrige, men han nåede frem til os andre pladsen i en trillebør.

Alle børn placerede deres rygsække ved et træ med deres kendemærker udad, så de let kunne finde frem til den rigtige senere på dagen. Så samledes de i en kreds, hvor der blev hilst på hvert barn. Jeg deltog i kredsen og blev på den måde præsenteret, så alle vidste hvem jeg var.

Efter denne morgenhilsen sang de en sang, og de fandt også sammen ud af, hvilke børn der manglede. Dem der ikke var tilstede, fik en hilsen med på vejen.

Samlingen sluttede af med en sang, der handlede om årstiden. Efter samling satte børnene sig på en stamme, og alle fik en  rugbrødsmad med lidt pålæg og et krus med vand.

Herefter fortalte pædagogen, at de der ville, kunne hjælpe med at indrette et bo til regneorm sammen med ham. De der ønskede at lege, klatre i de væltede træer eller andet, kunne gøre det.

Dagens mulige aktivitet fremlægges.

Der blev sat fire små flag op, der afgrænsede det område, der kunne leges på. Børnene var bevidste om, at man ikke gik uden for dette område.

Omkring halvdelen af børnene gik i gang med at indrette et bo til regneorm. De siede medbragt sand, så alt organisk materiale blev sorteret væk. De samlede og sorterede desuden jord, så det kun var fin muldjord der kom i terrariet.

Efter nogen tid gik flere børn også i gang med at lede efter regnorme. Der skulle graves lidt, før de blev fundet. Mens nogle arbejdede med ormeboet, var der mange andre ting i gang. Der var en del børn, som klatrede i nogle ret store, væltede træer. De deltog også i ormeprojektet ved at finde flere orme under barken på de delvist nedbrudte bøgetræer. De klatrede ved egen hjælp, hvilket var holdningen til klatreaktiviteter. Der hvor børnene selv kunne komme op, og hvor de havde mod til at være, der kan de også komme ned igen.

Ind imellem var der børn, der sad på toiletspanden, og nogle legede i smågrupper. Der var ingen børn, der frøs eller beklagede sig. Alle børn havde også rigtigt gode flyverdragter på, hue, handsker og fodtøj, som kunne isolere fra kulden og den lidt friske vind.
På et tidspunkt blev ormeboet færdigt, og nogle af børnene begyndte at samle svampe i deres kurve. Der var ikke mange paddehatte, men en del poresvampe, der lever på dødt ved. Børnene samlede, spurgte og undersøgte sammen med pædagogen. Der blev fundet en del, som skulle med hjem. En dreng fandt også mos med sporehuse, som han gerne ville tage med hjem og starte egen avl af.

Denne dag havde pædagogerne aftalt at gå tilbage til institutionen for at spise i haven for efterfølgende at gå ud i skoven igen, så vi gik tilbage til haven. Her var der et interessant projekt i gang med at flytte et legehus, som forældre havde konstrueret ved en forældredag. En mini-graver havde løsnet jorden omkring huset, så de forsamlede 4-5 håndværkere kunne komme i gang med at bære huset til den nye position. Desuden var der reparationsarbejde i gang på et af husets kviste. Det hele blev ivrigt iagttaget af børneflokken.

Frokostmadderne blev tilberedt og serveret på fade. Alle børnene vidste, at frokosten var en stillestund, hvor man spiste uden at tale højt sammen. Der var lækre smurte madder, og frokosten blev serveret af en af de voksne. Spisningen blev indledt med et lille vers og afsluttet på samme måde. Her talte alle børnene med, det var tydeligt at det var noget der foregik hver dag.

Efter frokost gik gruppen ud i skoven igen. Der var ingen synlige konflikter mellem børnene, i løbet af de tre timer jeg var sammen med dem. Dagen igennem foregik alle aktiviteter roligt og afdæmpet, og der var en behagelig og god stemning hele dagen igennem.

Børneøens have har mange rum, og der bruges naturmaterialer til hegn, hytter og diverse legesteder.

Børnehavens have

Haven omkring institutionen var præget af forskellige konstruktioner, f.eks. et brændeskur, en pilehytte og et shelter. Der var også en plads, hvor der kunne leges med potter og pander, og et område hvor man vaskede hænder og brugte toiletspandene, hvis det var nødvendigt.

Det var en rolig have midt i skoven, ikke en legeplads. Der var en stub fra et gammelt hult egetræ, hvor der var bygget en lille platform omkring med form som et skib. Der var ingen traditionelle legeredskaber såsom gynger, rutsjebane eller lignende i haven. I et hjørne var der en lille nyttehave afskærmet med lave pilehegn.

Forældrene deltager jævnligt i nogle projekter til i børnehaven, og nogle forældre havde lige bygget et nyt shelter, hvor taget stadig manglede tagpap som afslutning.

De gode steder omkring børnehaven

De gode steder om sommeren er steder med skygge f.eks. i skoven. Det er varieret, og der er godt med buskads og bakket terræn. Børnehaven går også til kysten med skovle mv.

Om sommeren er der så stor variation i mulighederne, at børnehaven kan være mange steder. Der bliver lagt vægt på naturens mange muligheder og alle de forskellige aktiviteter og samtaler, dette indebærer.

Turstederne har ofte et navn. Der udvælges steder, hvor børn også kan blive udfordret motorisk ved klatring i f.eks. de væltede træer, hvor de kan gå på “line” eller klatre op på rødderne, og i øvrigt finde skatte og særlige ting, som de bliver optaget af et lege med.

Rytmer gennem dagen, ugen og året

I årsrytmen ligger en masse fester. Det er f.eks. lanternefesten som lige har været afholdt sammen med forældre og bedsteforældre. Der er også fester ved jul, fastelavn og påske. Ved alle fester bruges naturgenstande til at fejre og dekorere med, og kreativt arbejde foregår generelt med brug af naturmaterialer.

Dagsrytmen består af morgensamling med tilhørende sange, fri leg, lidt mad, frokost med eventyrfortælling og frie leg eller aktiviteter spredt over dagen.

Ugerytmen består bl.a. af bagedag, havedag og turdag. Alle dage forgår meget udenfor, men der kan være aktiviteter på et par timer, der foregår inde i huset.