Udeskole der bevæger – Vores by før og nu

Børn der snakker
Foto: Mads Bølling

Forløb i historie og dansk – 5. klasse

Byvandring kan gøre elever opmærksomme på ændringer i deres nærområde og på den måde også give dem en fornemmelse af og forståelse for, hvordan den lokale by har udviklet og ændret sig gennem årene.

I forløbet kommer eleverne tættere på, hvilke beslutninger og tanker der ligger til grund for disse ændringer. Ændringerne kan variere fra nedrivning af en bygning, til omdannelse af en bygning fra festsal til lagerlokale, fra skole til plejehjem, fra lyskryds til rundkørsel eller fra lokaldrift til stordrift indenfor landbrug og industri.

Download forløbet

 

 

Forløbet er udarbejdet af Pia Skifter Sørensen fra Brovst Skole og redigeret af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020

Logopark