Udeskole der bevæger – Sammensatte ord, forholdsord og bevægelse i sprogundervisningen

Bevægelse i sprogundervisningen
Foto: Mads Bølling

Forløb i dansk og andre sprogfag – 3.-9. klasse

At arbejde med grammatik i en skriftlig, mundtlig og kropslig sammenhæng gennem inddragelse af uderummet og bevægelse, hvilket giver eleverne mulighed for at sætte billeder på egen oplevet læring og dermed mulighed for at huske læringen bedre. Samtidig vil inddragelse af uderummet ofte skabe motivation hos eleverne i forhold til medtænkning af den oplevede læring i den fagfaglige opgave stillet af underviseren.

Opgaven kan bruges i et kortere eller længere skriveforløb, hvor hensigten er at hjælpe eleverne med idéer til, hvad de skal skrive om og hvordan.

Download forløbet.

 

 


Forløbet er udarbejdet til ”Udeskole der bevæger” af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020

Logopark