Udeskole der bevæger – Liv og hverdag i jernalderen

Livet i jernalderen
Foto: Mads Bølling

Forløb i historie, håndværk og design, dansk og matematik – 3. klasse

Eleverne skal, gennem dette æstetisk udarbejdede læringsforløb, få mulighed for at leve sig ind i, hvordan livet kunne være i jernalderen. Gennem en rammefortælling og megen elevaktivitet arbejdes der i værksteder med læring i udendørs læringsrum.

Fagene, der inddrages i dette forløb, skal vise deres nytteværdi og give mening i forhold til: ”at hjælpe mennesker og samfund til at udvikle sig”.

Download forløbet.

 

Det ville være rigtigt godt at have:

  • Tæpper til ”hurtige” kostumer.
  • Knogler, horn og fuglevildt med fjer på (fra et gods eller dansk jægerforbund) til suppen.
  • Ildstål fra Harald Nyborg.
  • Skind, siv, græs, fjer, muslinger og friske stykker træ til at snitte menneskefigurer der ofres i mosen.
  • Pelsrester til udsmykning og evt. lidt større stykker at sidde på
  • Ansigtsfarve, rollespils buer, pile, sværd, spyd.
  • Lydfiler med de dyrelyde som eleverne skal opspore, når de lister rundt med bind for øjnene.

 

Madværksted

Her laves suppe med urter. Opskriften skal ganges op, og der skal tales om måleenheder. Hvad er en kop eller en tomme omregnet til vores nutidige mål? Der arbejdes med brøker i omregningen af x antal kg korn, der skal strække sig over et forbrug til 3 uger. Der tales om fødevareforsyning op gennem historien.

Helligværksted

Her uddannes druider og andre hellige væsener. Der fremstilles amuletter af lerperler, fjer, pels fra kanin, uld, muslinger, og hvad man ellers har for hånden. Der læres sange som bruges ved offermosen, når eleverne sender deres snittede træfigurer afsted i åen for at formilde guderne. Det foregår i en rammefortælling om datidens religiøse liv og vigtigheden af at holde sig på god fod med guderne. En lærer skal have rollen som Vølv, og han/hun skal spå i indvolde fra en and. Anden gives til madværkstedet, som bruger den i suppen. Eleverne rister runer på en tynd træpind (en malerørepind fra et byggemarked). De læser også beskeder fra guderne i runer.

Kamp og Jagt

Der trænes at kunne opspore og jage de vilde dyr. Eleverne skal lære at kunne forsvare sig mod andre klaner, der kunne find på at angribe. Der laves jagttræning med bind for øjnene, hvor eleverne skal gå efter de lyde, som de forskellige byttedyr laver. Lydene er indspillet på forhånd, og eleverne er sammen i makkerpar, der prøver af lytte og liste sig i retning af de forskellige lyde: hareskrig, rådyr og and. Derefter skyder eleverne efter papdyr med en rollespilsbue. Herefter finders ”en slagmark ”, hvor der trænes sværdkamp med skjolde og sværd samt spydkast og bueskydning.

I pauser og ventetid spilles terningespil af dyreknogler.

 

 


Forløbet er udarbejdet af Elsebeth Holm fra Strandgårdskolen og redigeret af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020

Logopark