14. december 2023

Alle børn kan have gavn af undervisning uden for skolens mure

Udeskole der bevæger


En række forskere, der på forskellig vis er knyttet til Center for Børn og Natur har sendt et åbent brev til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Vi gengiver brevet her:

Kære medlem af Børne- og Undervisningsudvalget

Mere undervisning ”uden for skolens mure i udskolingen” er et af de initiativer, som Regeringen har fremlagt i deres kvalitetsprogram for folkeskolen, ”Forberedt på fremtiden II – Frihed og fordybelse”. Som forskere i skole og børns uddannelse og læring vil vi gerne udtrykke vore opbakning til denne ambition. Og der eksisterer faktisk et begreb, som beskriver sådan en tilgang.

Det kaldes ”udeskole”, når den almindelige undervisning regelmæssigt rykkes uden for skolens mure. Eleverne undervises i folkeskolens almindelige fag og emner uden for skolens mure, hvor krop og sanser sættes i spil i autentiske situationer og aktiviteter, mellem personer og på steder, der har undervisningsmæssigt indhold. Danmark er internationalt kendt for sin praksis med udeskole i grundskolen, og den forskning der undersøger den. Vi modtager en stadig strøm af internationale gæster fra nær og fjern, der vil høre om de store interventions- og forskningsprojekter, der gennem næsten to årtier har undersøgt og dokumenteret en række positive betydninger af udeskole. Det drejer sig om potentiale for mere fysisk aktivitet, bedre trivsel, flere sociale relationer og højere skolemotivation. Samtidig med at eleverne bliver mindst ligeså dygtige som ved almindelig undervisning.

Udeskole der bevæger

Vi vil med denne henvendelse gøre dig og dine kollegaer fra de øvrige partier opmærksomme på udeskole-begrebet og tilgangens mange muligheder. Og vi opfordrer jer til at inddrage udeskoles mange betydninger for elever og ikke begrænse fokus til udelukkende at se undervisning ”uden for skolens mure” som et initiativ rettet mod de ældste elever og med det formål at knytte flere tættere til praktiske erhverv. Det er et prisværdigt mål i sig selv, men undervisning uden for skolens mure – udeskole – rummer mange potentialer på ALLE årgange og ift. ALLE de almindelige fag, som børn undervises i.

Selvom mange lærere praktiserer udeskole, og endnu flere gjorde sig positive erfaringer med udeskole under covid-19 restriktionerne, så er det kun på ca. en femtedel af de almene folkeskoler, at der er klasser, som regelmæssigt flytter undervisningen ud. Dette skyldes bl.a. en række strukturelle barrierer, der hæmmer udbredelsen af udeskole og hermed, at de åbenlyse bidrag til danske børns trivsel, sundhed, motivation og læring kan realiseres:

  • Rigid skemaplanlægning spænder ben for sammenhængende forløb.
  • Sikkerhedsmæssige udfordringer ved at forlade skolens matrikel alene med eleverne uden at være to eller flere voksne.
  • I læreruddannelsesreformen LU23 er alle specialiseringsmoduler, også udeskole, bortfaldet, med risiko for at grunduddannelsen ikke forbereder nyuddannede lærere til at undervise med udeskole.
  • Lærere som efterspørger mere inspiration til udeskole.
  • For få egnede læringsrum som del af skolernes egne udemiljøer eller nærområder (f.eks. park eller grønt område tæt på skolen).

Vi ved, at undervisning og læring ikke alene bør finde sted i et klasseværelse, bag et bord og en tavle. Vi opfordrer til, at du som politiker styrker fokus på ramme-forudsætninger for udeskole, så flere elever får mulighed for at blive undervist med udeskole, hvor konkrete erfaringer i natur-, kultur- og samfundsliv kan supplere undervisningen i klasseværelset. Med andre ord: At I folder regeringsudspillets anslag om mere undervisning uden for skolens mure langt bredere ud og sætter politisk fokus på udeskole – ikke mindst på læreruddannelsen – som en blandt flere arbejdsmåder, der kan være med til at løfte folkeskolen med hensyn til elevers trivsel, motivation, bevægelse og læring.

Vi indgår meget gerne i en videre dialog med dig eller jer, således at den forskningsbaserede viden kan indgå i overvejelser og diskussioner om fremtidens skole. Indtil videre har vi vedlagt hæftet ”Udeskole der bevæger”, som viser eksempler på udeskole, undervisning uden for skolens mure udviklet af lærere til lærere, og som også samler den vigtigste forskning på området. Har du brug for mere dokumentation, så kontakt endelig en eller flere af os.

Mads Bølling
Forsker, ph.d. og gruppeleder, Center for klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital; adjunkt, VIA University College, Forsknings-center for Pædagogik og Dannelse

Peter Elsborg
Forsker, ph.d. og teamleder, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF); ekstern lektor, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet (KU)

Lærke Mygind
Forsker, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF)

Karen Barfod
Docent, ph.d. Læreruddannelsen, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, VIA University College, og forskningsleder for forskningsprogrammet Outdoorpædagogik

Michelle Stahlhut
Forsker, ph.d., Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF)

Søren Præstholm
Specialkonsulent, ph.d., Centerleder for Center for Børn og Natur (CBN), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet (KU)

Erik Mygind
Lektor emeritus, ph.d., Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet (KU)

Glen Nielsen
Lektor, ph.d., Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Københavns Universitet (KU)

Peter Bentsen
Centerchef, ph.d., Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF); adjungeret professor i udeskole og udepædagogik, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet (KU)”

Udeskole der bevæger - Udviklet i partnerskab med forskningsprojektet MOVEOUT.
Støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler 2020.

Logoer

Link til hæftet Udeskole der bevæger

Link til Teachout

Link til Hjælp jeg skal ud

Link til Skoven i Skolen

Emner