Flere børn skal ud i naturen

I Center for Børn og Natur sætter vi fokus på børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Samtidig er det en realitet, at børn i dag er betydelig mindre ud i naturen end deres forældre.

Med centeret vil vi skabe et solidt fagligt grundlag for at vende den udvikling. Flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Det arbejder vi på gennem projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter. 

Partnerne

Associerede partnere

Center for Børn og Natur har en række associerede partnere, som vi arbejder tæt sammen med om hvordan vi får danske børn mere ud i naturen:

Steno Diabetes Center

Red Barnet

 
Naturvejlederforeningen

 
Pigespejder

 

Ansigterne bag

Styregruppen

Danmarks Naturfredningsforening
Mikkel Havelund, organisationschef
Telefon 31 19 32 07
Mail mh@dn.dk

Friluftsrådet
Torbjørn Eriksen, vicedirektør
Telefon 21 94 16 66
Mail toe@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet
Astrid Bjørg Mortensen
Telefon 24 65 62 30
Mail abm@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet
Winni Grosbøll, direktør
Telefon 30 18 19 79
Mail wg@friluftsraadet.dk

Syddansk Universitet
Jens Troelsen, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik
Mobil 60 11 34 93 
Mail jtroelsen@health.sdu.dk

VIA University College 
Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef 
Telefon 87 55 17 12 
Mail ar@via.dk

Aarhus Universitet DPU 
Sally Anderson, Mag. scient, ph.d. i antropologi
Telefon 93 50 81 51 
Mail saan@edu.au.dk

Københavns Universitet
Henriette Steiner, lektor, sektionsleder
Telefon 35 33 10 33
Mail hst@ign.ku.dk

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os med input til vores arbejde og gode ideer til projekter eller indsatser, som Center for Børn og Natur kunne tage fat på.

Logopark