Flere børn skal ud i naturen

I Center for Børn og Natur sætter vi fokus på børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Samtidig er det en realitet, at børn i dag er betydelig mindre ud i naturen end deres forældre.

Med centeret vil vi skabe et solidt fagligt grundlag for at vende den udvikling. Flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Det arbejder vi på gennem projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter. 

Partnerne

Bag Center for Børn og Natur står

Københavns Universitet
Syddansk Universitet

VIA University College

 
Aarhus Universitet

Friluftsrådet

Centeret er støttet af Nordea-fonden

Associerede partnere

Center for Børn og Natur har en række associerede partnere, som vi arbejder tæt sammen med om hvordan vi får danske børn mere ud i naturen:

Steno Diabetes Center

Red Barnet

 
Danmarks Naturfredningsforening

Naturvejlederforeningen

 

Forskerne

Styregruppen

Friluftsrådet
Torbjørn Eriksen, vicedirektør
Telefon 21 94 16 66
Mail toe@friluftsraadet.dk

Syddansk Universitet
Jens Troelsen, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik
Mobil 60 11 34 93 
Mail jtroelsen@health.sdu.dk

VIA University College 
Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef 
Telefon 87 55 17 12 
Mail ar@via.dk

Aarhus Universitet DPU 
Cathrine Hasse
Telefon 23 23 36 31
Mail caha@edu.au.dk

Københavns Universitet
Thomas Færgeman
Telefon 31 65 31 00
Mail: thf@ign.ku.dk

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os med input til vores arbejde og gode ideer til projekter eller indsatser, som Center for Børn og Natur kunne tage fat på.