Flere børn skal ud i naturen

I Center for Børn og Natur sætter vi fokus på børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Samtidig er det en realitet, at børn i dag er betydelig mindre ud i naturen end deres forældre.

Med centeret vil vi skabe et solidt fagligt grundlag for at vende den udvikling. Flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Det arbejder vi på gennem projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter. 

 

Center for Børn og Natur har en række associerede partnere, som vi arbejder tæt sammen med om hvordan vi får danske børn mere ud i naturen:

Steno Diabetes Center

Red Barnet

 
Pigespejder

 

 

 

 

Københavns Universitet
Henriette Steiner, lektor, sektionsleder
Telefon 35 33 10 33
Mail hst@ign.ku.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Mikkel Havelund, organisationschef
Telefon 31 19 32 07
Mail mh@dn.dk

Friluftsrådet
Winni Grosbøll, direktør
Telefon 30 18 19 79
Mail wg@friluftsraadet.dk

Syddansk Universitet
Jens Troelsen, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik
Mobil 60 11 34 93 
Mail jtroelsen@health.sdu.dk

VIA University College 
Karen Barfod, lektor, forskningsleder 
Telefon 51 76 99 11 
Mail ksba@via.dk

Aarhus Universitet DPU 
Sally Anderson, Mag. scient, ph.d. i antropologi
Telefon 93 50 81 51 
Mail saan@edu.au.dk

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Peter Bentsen, Centerchef
Telefon 40 82 45 86
Mail peter.bentsen@regionh.dk

Naturvejledning Danmark
Jakob Simonsen, Sekretariatsleder
Telefon 31 52 36 90
Mail jakob@naturvejledningdanmark.dk

 

 

Astrid Grunert Rantorp
Kommunikationskonsulent, Friluftsrådet
Kontakt:agr@friluftsraadet.dk
Find mere om Astrid Grunert Rantorp

Lene Traasdahl Gryning
Børnechef, Danmarks Naturfredningsforening
Kontakt: lene@dn.dk
Find mere om Lene Traasdahl Gryning

Mads Bølling
Forsker, Center for klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF)
Kontakt: mads.boelling@regionh.dk
Find mere om Mads Bølling

Karen Barfod
Lektor, VIA
Kontakt: ksba@via.dk
Find mere om Karen Barfod

Rasmus Schou Christensen
Politisk konsulent, Friluftsrådet
Kontakt: ras@friluftsraadet.dk
Find mere om Rasmus Schou Christensen

Sally Anderson
Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
Kontakt: saan@edu.au.dk
Find mere om Sally Anderson

Søren Andkjær
Lektor, IOB, Syddansk Universitet
Kontakt: sandkjaer@health.sdu.dk
Find mere om Søren Andkjær

Søren Præstholm
Centerleder, Center for Børn og Natur 
Kontakt: spr@ign.ku.dk
Find mere om Søren Præstholm

 

Du er velkommen til at kontakte os med input til vores arbejde og gode ideer til projekter eller indsatser, som Center for Børn og Natur kunne tage fat på.

Logo over partnere i Center for Børn og Natur