Om centret – Københavns Universitet

Flere børn skal ud i naturen

I Center for Børn og Natur sætter vi fokus på børns brug af naturen. Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Samtidig er det en realitet, at børn i dag er betydelig mindre ud i naturen end deres forældre.

Med centeret vil vi skabe et solidt fagligt grundlag for at vende denne udvikling. Flere børn skal ud i naturen og få erfaringer og gode oplevelser, som kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel.

Vi arbejder med projekter, forskning, formidling, netværksaktiviteter og debatter. Eksempelvis er vi aktuelle med et projekter om pædagogers arbejde med børn og natur i vuggestuer og børnehaver. Vi er også ved at undersøge, hvordan børn bruger smartphones og andet teknologi i naturen. Og vi har lanceret den landsdækkende kampagne ”Børn gror i natur”, som skal inspirere til naturaktiviteter for børn i alle aldre.

Bag Center for Børn og Natur står Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Aarhus Universitet samt Friluftsrådet. Centeret er støttet af Nordea-fonden.

Du er velkommen til at kontakte os med input til vores arbejde og gode ideer til projekter eller indsatser, som Center for Børn og Natur kunne tage fat på.