19. november 2021

Hvordan får vi flere børn og unge ud i naturen?

Børn der fisker

Kom til inspirationsseminar om projektet NatureMoves, og få ny viden om børn og unges aktive udeliv. Seminaret er for dig, der arbejder med børn og unge i naturen eller bare gerne vil vide mere.

Omlægning til webinar! 

Da tidspunktet ikke er til at samle de næsten 100 tilmeldte deltagere til fysisk arrangement på SDU ændres det til webinar.

Webinaret afholdes på zoom, tirsdag den 18. januar fra kl. 14-16.

Programmet vil koncentrere sig om en kort indføring i projektet, præsentation af de centrale resultater fra den afsluttende interventionsdel, samt en diskussion af hvordan resultaterne kan anvendes fremadrettet i forskellige sammenhænge. Der vil være oplæg og debat samt mulighed for at stille spørgsmål til forskerne og panelet.

Omlægningen er ærgerlig, men giver til gengæld mulighed for nye deltagere!

Skynd dig at tilmelde dig nedenfor, så får du bekræftelse og link til arrangementet tilsendt. Hvis du allerede er tilmeldt, får du automatisk linket.

Projektet NatureMoves har som mål at skabe bedre muligheder for børn og unges friluftsliv og naturoplevelser. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet.

Resultaterne fra projektet

Gennem flere år er der blevet arbejdet på projektet, først med en række videnskabelige undersøgelser, derefter med udvikling af en række målrettede indsatser og senest med videnskabelig evaluering af indsatserne.
Læs mere om projektet NatureMoves

Resultaterne fra evalueringen af visionsprojekterne bliver afrapporteret i en samlet rapport og en mindre publikation med de centrale resultater. På seminaret præsenteres resultaterne fra det samlede projekt, og der lægges op til diskussion af, hvordan vi får flere børn og unge ud i naturen?

Download rapport

 

På seminaret vil der være oplæg og diskussion om:

  • Projektets baggrund, mål og metoder
  • Forskningsresultaterne om børn og unges udeliv – vaner, ønsker og oplevede barrierer
  • De konkrete indsatser (visionsprojekter) – udviklet og gennemført på baggrund af forskningen
  • Inddragelsen af elever og samarbejde med den lokale skole (Bogense Skole)
  • Resultaterne af evalueringen af visionsprojekterne
  • Hvordan kan resultaterne bruges i andre sammenhænge?

 

 

Søren Andkjær, Lektor Ph.D, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Jan Arvidsen, Adjunkt, Ph.D, Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Lærere fra Bogense Skole

På seminaret har vi inviteret en række fagpersoner, som vil hjælpe os med at stille skarpt på og debattere, hvordan projektets resultater kan bruges fremadrettet:

  • Jakob Færch, udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden
  • Søren Præstholm, leder af Center for Børn og Natur
  • Martin Machado, leder af Outdoor & Event i DGI Storkøbenhavn
  • Kewin Friis Kamelarczyk, projektleder, Geopark Det Sydfynske Øhav

 

 

Seminaret finder sted online, tirsdag d. 18 januar 2022 kl. 14.00-16.00.

Seminaret afholdes i samarbejde med Center for Børn og Natur.
Der vil være mulighed for at få publikationer fra projektet, og der bliver serveret kaffe/the m.m.

Deltagelse er gratis – men kræver tilmelding!
Tilmelding dig her

 

Naturemoves logo