25. januar 2024

Konference: Nyeste viden om ”Pædagogers arbejde med børn i naturen”

Illustration til konference ”Pædagogers arbejde med børn i naturen”


Center for Børn og Natur er medarrangør af national konference om nyeste viden om pædagogers arbejde med børn i naturen - Forskningsviden og praksis klogskab

National konference den 28. maj 2024 
Københavns professionshøjskole, Humletorvet 3, 1799 København V

Konferencen omhandler nogle af de spørgsmål der præger debatten om børn, natur og daginstitutioner (o – 6 år) i dag (Science, udeliv, matematisk opmærksomhed i dagtilbud, bæredygtighed og naturtilknytning)

I Danmark er der en stolt tradition for at pædagoger lægger mange timer i grønne omgivelser hvor dag. Danmark er det land, vi har optællinger fra, der har flest naturinstitutioner i verden og alle børn fra daginstitutioner er ude hver eneste dag mellem 2 og 5 timer.

Alle hører korte oplæg fra forskerne og kan derpå tilmelde sig en af flg. workshops:

  • Pædagogers arbejde med udeliv – aktualiseret af udetid under Covid -19 (Dorte Stokholm og Mads Brodersen)
  • Pædagogers arbejde med bæredygtighed (Birgitte Theilmann og Nanna Jordt)
  • Pædagogers arbejde med science (Mie Christiansen og Morten Rask Pedersen)
  • Pædagogers arbejde med naturdannelse og børns tilknytning til naturen (nature connectivnes) ( Søren Præstholm og Tanya Uhnger Wünsche)
  • Pædagogers arbejde med matematisk opmærksomhed (Heidi Tybjerg og Søren Krogh Hansen)

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2024
Pris: 500 kr.

Emner