14. december 2023

Mød kræfterne i Center for Børn og Natur: Lene Gryning

Lene Gryning, Danmarks Naturfredningsforening
Lene Gryning. Børnechef i Danmarks Naturfredningsforening. Foto: Asger Stage

Hvordan er du involveret i Center for børn og natur?

Jeg er børnechef i Danmarks Naturfredningsforening, der er partner i centeret. Jeg er ansvarlig for alle vores projekter med børn og natur og er derfor DN’s repræsentant i centrets aktiviteter.

Hvad er din motivation i forhold til at arbejde med børn og natur?

Børn kommer for lidt ud i naturen i dag. Vi ved, det har en positiv effekt på børn at komme ud i naturen, både i forhold til den mentale, sociale og fysiske sundhed. I Danmarks Naturfredningsforening vil vi både have folk til at gå ud og benytte naturen, være nysgerrige på den og begejstres af den, men vi er også sat i verden for at beskytte naturen. Ved at lære børn at benytte naturen og få en kærlighed til den, tror vi på, at de som voksne har en bedre forståelse for naturen og vil passe bedre på den. Desuden har vi en kæmpe biodiversitets- og klimakrise. Her skal man starte ved børnene. De skal have mere viden om naturen, ressourcer og kredsløb. Børnene skal ikke løse klima- og biodiversitetskrisen, men det skal de måske om 20 - 30 år. De skal ikke have dommedagsfortællinger, de skal have begejstring og håb, og vi skal give dem nogle handlemuligheder.

Hvordan bidrager dit arbejde hos Center for Børn og Natur med at øge børns forhold til naturen?

Vi har en stor udfordring. Vores børns tilknytning til naturen er ikke særlig stor. Det kan én organisation eller ét forskningscenter ikke løse alene. Vi bliver nødt til at være flere sammen med forskellige kompetencer og natursyn. I Danmarks Naturfredningsforening har vi et bredt natursyn. Samtidig er vi en stor medlemsorganisation Vi har derfor en styrke at bidrage med og kan sætte dagsordenen politisk og rykke nogle strukturer.

Hvordan understøtter Center for Børn og Natur dit arbejde?

Det stærke ved centeret er, at det inviterer et netværk ind, så vi på tværs kan løse udfordringerne sammen. Når vi gerne vil ud med et budskab, bruger vi tit centeret som talsperson eller ekspert. Vi bruger også centeret til at ringe og spørge: Er der noget ny viden på x eller y område? Vi er praktikerne og har derfor ikke selv en kæmpe viden. Centerets viden kan derfor kvalificere de tiltag, vi arbejder med eller sætte en retning for vores projekter.

Find mere om Lene Gryning hos Danmarks Naturfredningsforening

Emner