25. januar 2024

Mød kræfterne i Center for Børn og Natur: Mads Bølling

Mads Bølling, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Mads Bølling. Forsker hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Foto: Lizette Skotbo Kabré

Hvordan er du involveret i Center for Børn og Natur?

Jeg har været tilknyttet centeret som forsker siden 2020 og været en del af projekter i regi af centeret, blandt andet ’Udeskole der bevæger’. Som forsker har jeg omvendt også trukket projekter ind i centeret. I forbindelse med at Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er trådt ind i partnerskabskredsen, skal jeg indgå i faggruppen, hvor vi skal lægge retningen for centeret.

Hvad er din motivation i forhold til at arbejde med børns relation til naturen?

Jeg er meget optaget af at skabe de optimale betingelser for at styrke børns sundhed og trivsel og deres muligheder for at udvikle og lære. Her kan jeg se, at ophold og aktiviteter i naturen bibringer noget godt til børnenes udvikling. Men som forsker forholder jeg mig kritisk til, hvorvidt og hvordan det forholder sig. For det er også et spørgsmål om, at der skal sættes nogle rammer for, at det kan lykkes. Og det er her, min motivation er størst. For et er, at vi kan styrke børns sundhed, trivsel og udviklingsmuligheder gennem natur helt ned i det pædagogiske arbejde. Men hvordan kan vi styrke, at pædagoger og lærere får mulighed for det? Det, synes jeg, er en vigtig ramme, vi skal have fokus på

Hvordan bidrager dit arbejde hos Center for Børn og Natur til at øge børns forhold til naturen?

Center for Børn og Natur gør det muligt at formidle, hvordan vi kan få børn til at tilbringe mere tid i naturen. Mit engagement i centeret består i at udvikle og dele forskningsbaseret viden om, hvordan lærere kan undervise børn. For eksempel ved at tage dem med i skoven eller til kysten. Her får børn ikke kun mulighed for at udvikle sig fagligt og for at trives. De får også mulighed for at styrke deres relation til naturen gennem læringsaktiviteter. Mit arbejde fokuserer både på at nedbryde barrierer, så skoleklasser kan komme ud, men også på at bevidstgøre lærere om, hvordan de kan integrere udvikling af børns naturdannelse i deres undervisning.

Hvordan understøtter Center for Børn og Natur dit arbejde?

Centeret giver vores projekter et ansigt udadtil, der er lettere spiseligt, så vi bedre kan skabe bro til for eksempel Friluftsrådet, men også til skoler og lærere. Hvor vi før skulle gå egne veje, kan vi nu gå gennem Center for Børn og Natur. Centeret har været en brobygger mellem forskning og de politiske aktører og praksis.

Find mere om Mads Bølling hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Emner