6. marts 2024

Mød kræfterne i Center for Børn og Natur: Niels Ejby-Ernst

Niels Ejbye-Ernst Ph.d. og lektor på Forskningscenter for pædagogik og dannelse på VIA University College
Niels Ejbye-Ernst. Ph.d. og lektor på Forskningscenter for pædagogik og dannelse på VIA University College

Hvordan er du involveret i Center for Børn og Natur?

Jeg har været med fra start, da Center for Børn og Natur blev oprettet. Siden dengang har jeg været involveret i projektet ”Kom med ud”. Ideen med ”Kom med ud” har bl.a. været at spørge pædagoger, hvor meget de kommer ud med børnene, og at undersøge, hvad man kan kalde for god praksis i det arbejde.

Hvad er din motivation i forhold til at arbejde med børns relation til naturen?

Jeg har haft en livslang interesse for at finde ud af, hvordan ophold i naturen kan understøtte børns liv bedst muligt. Jeg interesserer mig for børns interesse for naturen og det, der i dag hedder ”nature connectedness”. Hvordan naturen kan blive en vigtig del af børns liv. Børn bliver ikke nødvendigvis bevidste om naturen alene ved at være ude i den. Der skal være nogen, der inspirerer, forstyrrer og stiller spørgsmål. Her er lærere og pædagoger vigtige. Men i dag er det kun én ud af seks pædagoger, der i pædagoguddannelsen bliver præsenteret for måder at tilbringe tid med børn i naturen, selv om vores undersøgelser viser, at udeliv fylder rigtigt meget i dagligdagen. Tidligere blev alle pædagoger inspireret til udeliv, men den viden er under pres i dag, fordi pædagogerne skal vælge kun ét af seks fordybelsesområder. De andre fem temaer lærer de derfor ikke noget om. Jeg synes pædagogers arbejde med børn i naturen er vigtig, det har haft min interesse hele mit arbejdsliv.

Hvordan bidrager dit arbejde hos Center for Børn og Natur til at øge børns forhold til naturen?

Vi har udarbejdet en kortlægning og fulgt den op efter fem år, hvilket styrker viden om, hvor meget børn er ude. Herudover har vi afholdt mere end 100 oplæg i hele landet om betydningen af, at børn kommer ud i naturen. På hjemmesiden www.kom-med-ud.dk lægger vi som afslutning af projektet flere hundrede inspirationsfilm op. Filmene varer oftest ikke mere end to minutter, så det er hurtigt for pædagoger at lade sig inspirere i dagligdagen.

Hvordan understøtter Center for Børn og Natur dit arbejde?

Center for Børn og Natur er et virkeligt vigtigt netværk. Centeret har haft betydning for, at der inden for området børn og natur i dag er meget samarbejde på tværs af vidensinstitutioner. Hvis man kan finde nogen fra et andet universitet eller uddannelsesinstitution, som er bedre til at indgå i et arbejde end ens kollegaer, så vælger man dem. Det er et lille felt, så det er vigtigt, at man samarbejder på tværs.

Find mere om Niels Ejbye-Ernst hos De danske professionshøjskoler

Emner