29. januar 2022

MOVEOUT - Nyt samarbejde omkring udeskoler og fysiske rammer for læring og sundhed

MoveOut logo med børn der løber
Foto: projekt "Udeskole der bevæger"

Forskning er intet uden den virkelighed, som vi så gerne vil bidrage til at forbedre.

Derfor har Center for Børn og Natur og udeskole-forskningsprojektet MOVEOUT indgået et samarbejde.

Sammen vil vi styrke forsknings- og udviklingsarbejde om udeskole og fysiske rammer for læring og sundhed. Målet er, at forskningsresultaterne i MOVEOUT skaber varige forandringer i praksis og på det politiske område.

Arbejdet sker i synergi med Center for Børn og Natur’s andre projekter, bl.a. https://centerforboernognatur.dk/projekter/hjaelp/  og www.udeskolederbevaeger.dk  samt det stærke partnerskab bag Center for Børn og Natur.

Samarbejdet med Center for Børn og Natur udspringer bl.a. af professoratet i udeskole og udepædagogik på IGN, som ivaretages af Peter Bentsen, der er del af vejlednings- og projektgruppen i MOVEOUT, og centerchef på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Samarbejdet bidrager til synergien mellem universitet og hospital og kommune samt ikke mindst skoler, lærere og børn.

Læs mere om projektet på www.moveoutstudy.dk.

MOVEOUTstudy er finansieret af NNF.
Center for Børn og Natur er støttet af Nordea-fonden.

Logofrise