3. januar 2018

Naturlig teknik

Når børn og unge i dag sjældnere og sjældnere søger ud i naturen, bliver teknologien ofte gjort til syndebuk. Den får børn til at sidde passive indendørs med blikket rettet mod skærmen. Nu skal et nyt forskningsprojekt vise, hvordan teknologien også rummer muligheder for at gøre børn aktive i naturen.

Pige med smartphone i naturen

Spejderne - en paraplyorganisation for de fem spejderkorps i Danmark – har udviklet en app, som udnytter telefonens GPS til en stribe digitale spil med bevægelse, leg og naturoplevelser med vennerne i fokus. Målet er at inspirere til aktiviteter i det fri og give en smag på spejderlivet. App’en er blandt andet blevet en succes i folkeskolen, hvor lærerne bruger den som inspiration til aktiviteter. Foto: Morten Bjerrum Larsen.

Forskningsprojektet "Naturlig teknik" skal gøre os klogere på, hvordan smartteknologi og sociale medier kan få flere børn ud i naturen. Samtidig skal projektet undersøge, hvordan teknologien kan understøtte de gode effekter, som naturen har på børns udvikling.

Se mere på projektets hjemmeside

"Vi er biologiske væsner, og aktiviteter i naturen har en række positive effekter på børns udvikling både socialt og motorisk og eksempelvis i forbindelse med læring i skolen. Vi har derfor en ambition om, at børn skal mere ud," siger dr. pæd. Theresa Schilhab, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, og projektleder på "Naturlig teknik". Hun fortsætter:

"Det er dog en kendsgerning, at børn er mindre ude i naturen i dag end tidligere. Den teknologiske udvikling har ikke skylden alene, men den er medvirkende til, at flere og flere børn bliver siddende hjemme. Teknologien gør, at børn sagtens kan finde de rum, de har behov for at have med hinanden uden at skulle bevæge sig ud og mødes uden for hjemmet."

Gennem antropologisk kortlægning vil Theresa Schilhab og antropolog, ph.d. Gertrud Lynge Esbensen afkode, hvad det er, der fænger og inspirerer børn i de smarte teknologier og på de sociale medier, som f.eks. computerspil og YouTube. Samtidig vil de undersøge, hvad der sker med børnenes opmærksomhed, når de bruger teknologi i naturen.

"Vi er interesseret i børnenes oplevelser, deres adfærd og hvad de lærer. Samtidig vil vi opbygge en vidensbank, der skal være alment tilgængelig og bl.a. opbygge et netværk af både brugere og udviklere, så vi kan formidle vores viden og bl.a. påvirke udviklingen af apps, der fanger børnene, og som samtidig understøtter de effekter, vi gerne vil have børnene opnår ude i naturen," siger Theresa Schilhab.

Projektet vil også omfatte en større spørgeskemaundersøgelse om børns brug mobiltelefoner og anden teknologi, når de færdes ude. Lektor Søren Andkjær fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet står for denne del af projektet, og han udtaler:

"Vi ved fra vores tidligere undersøgelser, at børn og unge ofte selv ser teknologien som en barriere for naturbesøg. Men vi ved faktisk nærmest intet om, hvor meget de rent faktisk anvender den aktivt til fx at kommunikere, dele billeder, finde vej eller i forbindelse med motion i naturen."

Projekt "Naturlig teknik" er støttet af Nordea-fonden med 6,4 millioner kr.

"Det er sundt og lærerigt for børn at udfolde sig i naturen, men gennem mange år er børn kommet stadig mindre i naturen. Den ny forskning giver os mulighed for at blive klogere på, hvordan børns engagement i apps, spil og sociale medier også kan motivere flere til at komme ud i naturen," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Projekt "Naturlig teknik" løber frem til 2022 og forskerne håber, at vi til den tid vil se med andre briller på teknologiens påvirkning af børn og unge.

"Med dette projekt vil vi kortlægge, hvordan vi med teknologiens hjælp kan få børn mere ud, og hvordan teknologien konkret indgår, samt i hvilket omfang teknologien faktisk kan booste de positive effekter, som det har for børn at komme ud i naturen," siger Theresa Schilhab.