16. december 2021

Ny rapport: Udnyt, det kæmpe potentiale for udvikling af naturapps til børn

Person holder mobil

Smartteknologien er en helt ny medspiller i værktøjskassen, der skal få børn og unge mere ud i naturen. Men gælder der særlige forhold, når app-udviklere udvikler apps med det formål? Det handler rapporten ’Den gode naturapp” om.

Hvordan understøtter vi bedst udviklingen af vellykkede naturapps, så flere børn får et forhold til naturen? Forskningsprojektet Naturlig Teknik, som er et projekt under Center for Børn og Natur og er støttet af Nordea-fonden, har samlet viden og erfaringer fra 21 udviklere. Alle udviklere har arbejdet med at lave en app, som skal få børn og unge mere ud i naturen.

Rapporten viser, at området består af udviklere, der brænder for ideen om at bruge app-teknologien til at få børn og unge mere ud i naturen. Dermed har Danmark et unikt potentiale til at gå helt nye veje i at etablere gode naturvaner hos børn og unge.

Men rapporten viser også, at området har brug for støtte til at udvikle en praksis, hvor udviklere kan få hjælp til at føre deres ideer ud i livet. Både økonomisk og netværksmæssigt, så de udnytter det enorme momentum, som kendetegner området netop nu.

En af udviklere i rapporten, Klaus, siger:

”Det er meget vigtigt for mig at fremhæve det her med, at vi er alle sammen i gang med at udvikle den her genre. Og vi laver nogle ting, som ikke bliver til no­get eller ikke bliver så godt. Og nogen får brændt nogle penge af et eller andet sted, men for hulen, det bliver vi jo nødt til for at finde ud af, hvordan det her fungerer. Så derfor skal vi ikke hænge folk ud, fordi noget ikke blev en succes eller et eller andet, det er vigtigt for os, at de har prøvet det.”

Projektleder for Naturlig Teknik, dr.pæd. og læringsbiolog Theresa Schilhab fra DPU siger om undersøgelsen.

”Vi har vist, at der er ufattelig mange ildsjæle blandt udviklerne, der har modet til at gå helt nye veje i kampen for at få børn og unge mere ud i naturen. De er styret af en indsigt i, at smartteknologien kommer med et helt nyt sæt af virkemidler. Men vores forskning viser også, at vi skal gribe udviklernes ideer og understøtte dem, så deres produkter kommer i spil og bliver så vellykkede som muligt. Som det er nu, møder udviklerne mange forhindringer, der kan få projektet til at gå i stå inden det overhovedet bliver realiseret.”

Naturlig Teknik har tidligere vist, at smartteknologi kan engagere børn og unge til en helt ny form for kropslig og sansebaseret læring, der ikke på samme måde understøttes i skolen. 

Theresa Schilhab fortsætter:

”Der er et kæmpe potentiale her, som nogen burde samle op. Hvis vi får beredt vejen for udviklerne, så vil vi få et meget magtfuldt nyt redskab, som vi kan bruge til at give børn og unge et første inspirerende møde med naturen, så de får meget mere lyst til at læse naturvidenskab senere hen,” siger hun.

Udviklere kan også bruge rapporten til at få indblik i, hvilke funktionelle, designmæssige og produktionsorienterede tendenser, der er inden for app-udvikling.

Til sidst i rapporten er en oversigt over de fokuspunkter, du skal have styr på i udviklingen af en naturapp.

Download rapporten

Læs mere om forskningsprojektet Naturlig Teknik på deres hjemmeside

 

Naturlig Teknik er et forskningsprojekt som undersøger, hvilke teknologier børn og unge bruger i naturen, hvordan de bruger dem, og hvad teknologien gør ved deres naturoplevelser. Formålet med projektet er at styrke viden om teknologiens potentiale for at motivere børn og unge til at komme mere ud i naturen.

Naturlig Teknik er støttet af Nordea-fonden.