4. marts 2022

Ny undersøgelse: Pædagogstuderendes praktik foregår også i uderummet

Børn og pædagog går rundt på en eng

Flere undersøgelser udarbejdet i regi af Center for Børn og Natur viser, at børn i daginstitutioner som oftest opholder sig minimum to timer og i nogle tilfælde hele dagen i uderummet. Under Covid-19 har mange daginstitutioner gjort sig nye erfaringer med uderummet, hvilket blandt andet kan ses i projektet Hjælp – jeg skal ud med børnene.

I denne undersøgelse er fokus på pædagogstuderende i praktik og deres erfaringer med brugen af uderummet. Der er både grund til glæde, men også grund til at se på hvordan den pædagogiske faglighed i uderummet kan styrkes. For mens over halvdelen svarer, at de er ude i mere end 10 timer om ugen med børnene, og mange praktikstuderende oplever god pædagogisk faglighed i uderummet, er der også svar, som indikerer manglende pædagogisk faglighed i uderummet:

  • Størstedelen svarer, at deres primære funktion udenfor har været at være til stede på udearealet.
  • Over halvdelen har enten slet ikke eller kun fået lidt vejledning udenfor.
  • Kun hver femte studerende angiver, at man i høj grad har arbejdet med læreplanstemaer på udearealet og på ture i institutionen.
  • Der er stor forskel på, hvilke læreplanstemaer der arbejdes med i uderummet.
  • Normeringen i uderummet kunne med fordel styrkes.
  • Uderummet opfattes i mindre grad som et pædagogisk læringsmiljø end andre områder.

Download rapporten her

Læs artikel i bladet Århus Pædagoger her