17. november 2020

Nye tal om børn og natur er klar nu

Børn i skov

En stor undersøgelse fra Center for Børn og Natur viser, at danske børn i gennemsnit opholder sig udendørs omkring 3½ time dagligt, når alt regnes med

Til gengæld halter det lidt med besøgene i natur og grønne områder - især blandt de større børn.
Er du nysgerrig, så kan du finde Center for Børn og Naturs nye baselineundersøgelse af børn og natur her  

Centerleder Søren Præstholm udtaler: "Vi kan se, at der især blandt de ældste børn er en gruppe, der kommer relativt sjældent i naturen, og halvdelen af alle børn var mindre end en halv time ude i naturen eller grønne områder i byerne på den seneste hverdag. Det er selvfølgeligt ærgerligt i lyset af de positive påvirkninger på børnenes krop og sjæl, som forskning dokumenterer".

Emner