2. oktober 2017

Nyt center skal få flere børn ud i naturen

VIDEN

Danske børn er i naturunderskud. Derfor har Nordea-fonden støttet oprettelsen af Center for Børn og Natur med 18 millioner kr. Centret er forankret på Skovskolen med Søren Præstholm som daglig leder.

Pige i bøgeskov

Foto: Maryanne Lister

Center for Børn og Natur skal medvirke til at vende udviklingen og sikre, at flere børn kommer ud i naturen og får erfaringer og gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel.
Se mere på Center for Børn og Naturs hjemmeside

Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Alligevel peger flere undersøgelser på, at danske børn er betydelig mindre i naturen end deres forældre, og at de derfor går glip af oplagte muligheder for sundere krop og sind – også ind i voksenlivet.

Interesse for at genopdage naturen

Begivenheder som den netop afsluttede Naturens Dag, en TV-læges bog om natur som middel mod stress og kendte kokkes indsats for at finde mad i naturen viser interesse for at (gen-)opdage naturen som en vigtig faktor i danskernes liv. Men der skal mere til for at vende udviklingen; især i forhold til børn. Og det skal det nye Center for Børn og Natur være med til.

Bredt partnerskab bag

Bag Center for Børn og Natur står et partnerskab mellem Friluftsrådet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Århus Universitet.