20. marts 2023

Nyt materiale til lærere: Lav udeskole, der bevæger

Børn der bevæger sig


Børn i udeskole bevæger sig naturligt mere end børn, som har traditionel klasseundervisning. Nyt materiale skal inspirere lærere, som gerne vil have endnu mere bevægelse ind i deres udeskoleundervisning.

Projektet ’Udeskole der bevæger’ lancerer nyt materiale med 18 undervisningsforløb, som skal inspirere lærerne i grundskolen til at lave udeskole med fokus på bevægelse. Når eleverne bevæger sig, kan det være med til at understøtte den faglige læring, og udeskole giver alt andet lige mere bevægelse end tavleundervisning. Undervisningsmaterialet er lavet med inddragelse af lærere og elever, og det henvender sig både til indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen og dækker en lang række fag.

Bevægelse er godt for sundheden og vigtigt for, hvordan eleverne klarer sig fagligt i skolen. Sved på panden er især godt, men det er også positivt at komme op af stolen, gå en tur og gå på opdagelse, siger Mads Bølling, som er projektleder på ’Udeskole der bevæger’ og forsker på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og adjunkt ved VIA University College, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse.

”Det er vigtigt, at bevægelse ikke kun er forbeholdt idrætstimerne. Bevægelsen skal også ind i dansk, matematik og alle de andre fag. Eksempelvis kan vi gå ud og dramatisere en god historie, og så får vi bevægelse ind i danskundervisningen,” siger han.

En ting er at vide, at bevægelse og udeskole er godt, men anden er at vide, hvordan man konkret kan gøre det og samtidig fastholde den faglige læring.

”Formålet med projektet har været at se på, hvilke bevægelsesmuligheder der kan være med til at understøtte det faglige indhold. Og som forsker har det være interessant at lægge forskerkasketten lidt på hylden og stedet være formidler og bygge bro mellem de gode idéer, som er derude på skolerne,” siger Mads Bølling.

18 udeskoleforløb inspirerer til bevægelse

I hæftet ’Udeskole der bevæger - viden, inspiration og eksempler på undervisningsforløb’ er de 18 fagforløb beskrevet, som alle på forskellig vis integrerer bevægelse i undervisningen i udeskole på en faglig meningsfuld måde, som samtidig giver mulighed for at styrke elevernes sundhed og trivsel.

Udeskole og bevægelse hænger uløseligt sammen, fordi der er god plads til bevægelse udenfor. Der er plads til at lave en stafet eller til at lære med hele kroppen:

”I udeskole kan eleverne eksempelvis bygge en plantekasse. Det er en kreativ og æstetisk læringsaktivitet, og med deres hænder mærker de, om jorden endnu er for kold til at så i. Det er en kropsliggørelse, som understøtter det faglige indhold i biologi, der handler om årstider, måling af temperatur og vækst. Eleverne kan også kropsliggøre et fagligt indhold i matematik, når de sanser, hvor langt der er fra Jorden til Mars, når de arbejder med skala ved at opmåle forholdet mellem planeterne i lille skala i en park med en stor græsplæne,” siger Mads Bølling.

De 18 forskellige fagforløb er eksempler på, hvordan udeskole og bevægelse er forbundet, og hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med bevægelse i udeskole. Fagforløbene er redigerede versioner af afprøvede eksempler, som lærere, undervisere og udeskolekonsulenter rundt om i Danmark har været så venlige at dele med projektet.

Læs mere om projektet

Undervisningen i udeskole

I udeskole tilegner eleverne sig viden, færdigheder og holdninger, der skabes gennem deres egne oplevelser, handlinger, dialog og refleksion. Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Skolens fag aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen ude og inde har nær sammenhæng.

Kilde: UdeskoleNet.

Emner