7. marts 2022

Pædagogers arbejde med science i daginstitutioner

Børn undersøger kartofler

”Pædagogers arbejde med science i daginstitutioner” er et forsknings- og udviklingsprojekt støttet af Novo Nordisk Fonden og VIAUC. Projektet ser undersøgende og kritisk på, hvordan arbejdet med science foregår i Danmark.

Inhold i projektet

  • En kortlægning af daginstitutioners arbejde med science med henblik på at finde institutioner med lang praksis indenfor feltet
  • Et review, der indeholder den vigtigste fagfællebedømte viden (10 års horisont) om arbejdet med små̊ børn (0-6 år) med titlen: Kortlægning af viden om pædagogers arbejde med science i børnehaven (se under projektrapporter)
  • Et e-læringsmateriale, der gennem tekst og videoeksempler eksemplificerer arbejdet med science indenfor forskellige områder (denne publikation). Materialet laves til både praksisfeltet og pædagoguddannelsen. Nærværende version er skrevet til personalet i daginstitutioner.
  • En forskningsdel med undersøgelse af børns perspektiver på science i daginstitutioner. Børns perspektiver på science er en publikation om børns perspektiver på science i pædagogisk arbejde i daginstitutioner (se under projektudgivelser)
  • En formidlingsdel, hvor 50 kommuner i Danmark i 2022 og 2023 bliver tilbudt et fyraftensarrangement eller en minikonference med workshops med henblik på at implementere projektets resultater i daginstitutionernes praksis. Afslutningsvis vil vi desuden afholde to større konferencer, én i Aarhus og én i København.

Projektudgivelser

Børns perspektiver på science – en publikation om børns perspektiver på science  i pædagogisk arbejde i daginstitutioner

Kortlægning af viden om pædagogers arbejde med science i børnehaven
En forskningsoversigt med fokus på international litteratur – fra projekt 'Pædagogers arbejde med science i dagtilbud' støttet af Novo Nordisk fonden

 

 

Projektet formidles også på sitet www.scienceklog.dk

Emner