7. januar 2022

Risikoleg – børn og voksnes opfattelser af risiko under leg i naturområder

Fødder
Photo from Tangen et al. – children’s own perception of risks

Kom til gratis webinar med internationale forskere, der har været med til at sætte risky play/risikofyldt leg på dagsorden.

Den 7. april kl. 16-17.

Tilmeld dig her og få link til webinaret.

 

På webinaret kan du høre professor Ellen Beate Hansen Sandseter introducere begrebet, og hvorfor det er vigtigt, at børn afprøver grænser og bliver kropsligt udfordrede gennem risikofyldt leg i f.eks. naturen. Steffen Tangen og Alexander Olsen præsenterer deres studie af, hvordan vuggestuebørn selv vurderer og overkommer faremomenter i naturområder, samt hvilke perspektiver det har for pædagogernes arbejde.

Til sidst fortæller Mariana Brussoni om forældres rolle ift. begrænse eller give børnene frihed til risikofyldt leg, og særligt hvordan man i nordamerikansk kontekst arbejder med at reducere forældres angst for at børnene kommer til skade.

Webinaret er målrettet både praktikere, undervisere, studerende og forskere og afholdes på engelsk.

Se det fulde program nedenfor eller på pdf.

 

  • Welcome, introduction and a few figures from Denmark. Søren Præstholm, Head of Children & Nature – Denmark, University of Copenhagen.
  • General perspectives on risky play. Origin of the concept and why risky play is important. Ellen Beate Hansen Sandseter, Professor at Queen Maud University College, Trondheim.
  • Children’s own perception of risks. How children (1-2 years) cope with risks in a varied natural environment – and possible implications for the pedagogues. Steffen Tangen and Alexander Olsen (& Ellen Beate Hansen Sandseter), Assistant Professor at Østfold University College, Halden.
  • When parent’s perception of risks impedes the active play in natural environment – and what can be done about it. Examples from Northern America. Mariana Brussoni, Director of Human Early Learning Partnership, University of British Columbia, Vancouver.
  • Questions and discussions (and hang around).

 

Se evt. en generel introduktion til begrebet her: https://www.child-encyclopedia.com/outdoor-play/according-experts/outdoor-risky-play

Der findes også en fin dansk oversigt på Friluftsrådets Grønne Spirer: https://groennespirer.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/tema%20risikofyldt%20leg.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________

Risky play – Children’s own versus adult’s perception of risks when playing in natural environments

Free webinar with presentations by Ellen Beate Hansen Sandseter (Norway), Steffen Tangen (Norway), Alexander Olsen (Norway) and Mariana Brussoni (Canada).

April 7th at 4 pm until 5 pm (CET).

Sign up here and get the link for the free webinar.

 

Children & Nature – Denmark (Center for Børn og Natur) invites you to a webinar about the perception of risks when children are playing in natural environments - both seen through the eyes of children themselves and adults around them. We welcome practitioners (e.g. pedagogues or teachers), students and researchers. The webinar will be held in English.

See the full program below or in the pdf.

 

  • Welcome, introduction and a few figures from Denmark. Søren Præstholm, Head of Children & Nature – Denmark, University of Copenhagen.
  • General perspectives on risky play. Origin of the concept and why risky play is important. Ellen Beate Hansen Sandseter, Professor at Queen Maud University College, Trondheim.
  • Children’s own perception of risks. How children (1-2 years) cope with risks in a varied natural environment – and possible implications for the pedagogues. Steffen Tangen and Alexander Olsen (& Ellen Beate Hansen Sandseter), Assistant Professor at Østfold University College, Halden.
  • When parent’s perception of risks impedes the active play in natural environment – and what can be done about it. Examples from Northern America. Mariana Brussoni, Director of Human Early Learning Partnership, University of British Columbia, Vancouver.
  • Questions and discussions (and hang around).

 

See a general introduction to the concept here: https://www.child-encyclopedia.com/outdoor-play/according-experts/outdoor-risky-play

There is also a nice Danish overview on Friluftsrådets Grønne Spirer: https://groennespirer.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/tema%20risikofyldt%20leg.pdf