23. maj 2023

Gå-hjem-seminar: Skolehaver – et grønt rum for sundhed, trivsel og læring?

Skolehaver
Foto: Martin Zakora

KOM ET SPADESTIK DYBERE I SKOLEHAVE-FORSKNING 🌱 Mød den amerikanske forsker Nancy Wells fra Cornell University og mange flere, når vi sætter spot på mulighederne ved skolehaver for børns sundhed, trivsel og læring.


Mandag den 19. juni kl. 14.00-16.00.

Det store auditorium på NEXS, Nørre Alle 53, 1. Sal, 2200 København N
Oplæg vil blive holdt på engelsk.

Kan skolehaver rykke ved børns maddannelse og klimabevidsthed, og i så fald hvordan? Bliver elevers lyst til skolearbejde styrket af, at skoleåret byder på undervisning i naturen, hvor fag som matematik og natur/teknik bliver sat i spil på en praktisk og meningsfuld måde? Og hvad med børnenes bevægelse? Hvordan aktiveres kroppen i skolehaven, når der vandes og høstes grøntsager som eleverne selv dyrker? Det er nogle af de spørgsmål, vi sætter fokus på til vores gå-hjem-møde om skolehaver.

Danske børns trivsel i skolen er faldende og deres bevægelse er næsten gået i stå. Det er eksempelvis kun 19% af danske børn der lever op til anbefalingerne for fysisk aktivitet og kun 10% af 11-14-årige indtager de anbefalede niveauer af frugt og grøntsager – det gælder særligt børn i udsatte familier. Skoler er et oplagt sted at sætte ind med initiativer der kan have en positiv betydning for børns sundhed, trivsel og læring, fx gennem skolehaver. For i skolen får alle mulighed for at være med, på tværs af socioøkonomiske skæl. 

For at forstå mulighederne ved skolehaver for børns sundhed, trivsel og læring har vi inviteret den amerikanske forsker Nancy Wells fra Cornell University, der vil tage os et spadestik bydere i forskningen om skolehaver. I flere årtier har Nancy forsket i omgivelsernes betydning for børns sundhed. Senest har hun i særliggrad beskæftiget sig med betydningen af skolehaver for børns ernæring og bevægelse i lavindkomst områder i USA. Nancy har i forhold til naturen også beskæftiget sig med hvilken rolle det naturlige miljø spiller i forhold til resiliens.

Søren Præstholm fra Center for Børn og Natur vil give perspektiver på børns naturtilknytning, og hvilken betydning aktiviteter i natur i skolen har i denne sammenhæng, fx skolehaver.

I Danmark er skolehaver udbredt, bl.a. gennem Haver til Maver – men hvad er deres erfaringer med at aktivere børnene ud fra devisen ”fra jord til bord til jord? Det vil Haver til Havers udviklingschef Camilla Roed Otte, åbne op for.

Lyt også med når ph.d.-studerende Anna Stage fra Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse fortæller om hvordan det nye Danske skolehaveprojekt, FoodACT, vil undersøge betydningen af skolehaver for sundhed, trivsel og læring.

Program

14.00: Velkomst
14.10: Søren Præstholm, Center for Børn og Natur
14.25: Camilla Roed Otte, Haver til Maver
14.40: Nancy Wells, Cornell University, New York State
15.10: Anna Stage, Københavns Universitet, NEXS og CKFF
15.25: Afrunding og tak for i dag

Efter præsentationerne vil der være mulighed for at blive og tale med oplægsholderne.

Tilmelding

Gratis men tilmelding er nødvendig efter først-til-mølle princippet.
Tilmeldingsfrist: 14. juni 2023.

Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Center for Børn og Natur, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), og alle interesserede er velkommen.

Emner