8. marts 2021

Stort projekt om pigers udeliv knytter de Grønne Pigespejdere til Center for Børn og Natur

Pigespejder

Er der forskel på, hvordan piger og drenge bruger uderummet når de er i SFO? Meget tyder på det. Nu skal nyt samarbejde mellem De grønne pigespejdere, SFO’er, Syddansk Universitet og Center for Børn og Natur se nærmere på, hvad der motiverer piger til at komme mere ud i den tid, de er i SFO.

Drengene klatrer i træer og spiller fodbold imens pigerne bygger huler og leger stillesiddende lege omkring et bord. Så groft kan stereotyperne tegnes op over, hvordan SFO-børn bruger tid udendørs. De grønne pigespejdere vil med et nyt projekt, Spejd med pigerne, undersøge, hvad der kan motivere piger i SFO til at bruge mere tid i den friske luft.

Spejderkorpset har modtaget en bevilling på en million kroner fra Friluftsrådet til projektet, der bliver evalueret af Institut for Idræt og Biomekanik på SDU i samspil med Center for Børn og Natur, hvor der forskes i børns brug af naturen.

”Med projektet Spejd med pigerne motiverer og skaber vi rammerne for, at flere piger på SFO’er kommer ud og er aktive i naturen. Flere undersøgelser dokumenterer, at så snart børn starter i skole, er de langt mindre udendørs end da de var i børnehave. Vi ved også, at pigerne er mindre ude end drengene, de bruger naturen anderledes,” fortæller projektleder Tenna Libak.

Underbelyst område

Mens udeundervisning i skolen og friluftsliv i daginstitutionerne er veldokumenteret og der findes mange gode anbefalinger til at få børn mere ud i de arenaer, så er SFO’en underbelyst. Her er ikke samme bevågenhed på friluftsliv, både hvad angår forskning på området og efteruddannelse af pædagogerne.

”Vi ser et stort potentiale i arbejde målrettet med at motivere en bred målgruppe af piger i SFO, herunder også de naturuvante, til at komme ud og få gode oplevelser i naturen. Med naturoplevelser følger en række positive effekter som velvære, fysisk og mental sundhed og så vækker naturen børnenes nysgerrighed på, hvordan verden hænger sammen,” siger Tenna Libak, og fortsætter:

”Vi udvikler og tester metoder og aktiviteter i tre lokale samarbejder mellem SFO og spejdergruppe i hhv. Kalundborg, Ribe og Haderslev, og så er det vores håb, at de indsigter vi får her, kan vi udbrede til andre organisationer og institutioner, der arbejder med piger.”

Samskabelse og eksperimenter

På ægte spejdermanér bliver pigerne involveret i udvikling af aktiviteter og test af samme. De grønne pigespejdere har erfaring med at lave udfordrende aktiviteter i naturen og ved også fra forskning at involvering er første skridt i at motivere piger til friluftslivet.

Projektet bliver fulgt tæt af forskere fra SDU, der er tilknyttet Center for Børn og Natur.

”Pigernes brug af naturen er ikke et område, som der indtil nu har været kigget særskilt på, så vi er meget spændte på at komme i gang og nysgerrige på de resultater, vi finder,” siger Søren Andkjær, der er lektor fra Syddansk Universitet og ansvarlig for evalueringsdelen.

Rapporter

”DET ER OGSÅ GODT, AT DER IKKE ER DRENGE MED!”
Kvalitativ evaluering af De grønne pigespejderes projekt Spejd med pigerne
af Rikke Andkjær, Astrid Ishøi og Søren Andkjær