8. december 2022

TEACHOUT studiets forskningsresultater om udeskole samlet på et sted

Børn der løber
Foto: Mads Bølling

Danmark er førende, når det gælder forskning i udeskole. Nu er al viden om, hvilken betydning udeskole har for elevernes fysiske aktivitet, læring, motivation og trivsel samlet et sted. Men der er stadig ting, vi ikke ved.

Erik Mygind har de sidste 20 år sammen med en lang række kolleger forsket i, hvad det betyder for eleverne at rykke undervisningen ud af klasselokalerne. Et af de helt store projekter var TEACHOUT studiet, der blev støttet af TrygFonden fra 2014-2018, og som resulterede i 15 videnskabelige artikler samt 17 bogkapitler. Nu er alle materialerne samlet og gjort tilgængelige på hjemmesiden Center for Børn og Natur, Københavns Universitet.

Find alle materialerne her

Projektet har haft stor betydning for udbredelsen af viden om udeskolens potentialer på yngste klassetrin (3.-6. klasse), hvad angår fysisk aktivitet, læring (dansk og matematik) samt sociale relationer og motivation.

En stor styrke ved TEACHOUT projektet var inddragelsen af kontrolklasser, som i gennemsnit blev undervist cirka en time om ugen, hvor udeskoleklasserne havde 5 timer udeskoleundervisning om ugen.

Undersøgelserne viste blandt andet, at eleverne selvsagt er mere i bevægelse, når de undervises uden for skolens bygninger og ikke mindst i naturen. Generelt oplever både piger og drenge stigende let fysisk aktivitet sammenlignet med elever i parallelklasserne, men drengene oplevede også øget moderat til hård fysisk aktivitet. I TEACHOUT projektet lå det også indbygget, at eleverne brugte krop og hjerne samtidig. Det vil sige, at læring og bevægelse hang sammen.

I forhold til læring blev det også undersøgt, hvad eleverne lærte i dansk og matematik. Eleverne i udeskoleklasserne klarede sig lige så godt, som eleverne i kontrolklasserne i matematik og opnåede signifikante forbedringer i læsefærdigheder. Kombinationen af undervisning ude og inde samt den øgede kommunikation eleverne imellem kan muligvis forklare dette positive fund.

Derudover viste projektet, at udeskole havde en positiv indflydelse på elevernes motivation og trivsel. I kontrolklasserne faldt motivationen igennem året, mens eleverne, der havde udeskole, fastholdt motivationen for at gå i skole.

Der er positive gevinster ved at lave udeskole, men TEACHOUT projektet skal også vurderes ud fra, at det er engagerede udeskolelærere, der indgik i studiet, som også blev oplevet som mere krævende af lærerne – men også givende i forhold til relationen til eleverne.

Som en videreudvikling af TEACHOUT projektet bliver der nu forsket videre i projektet MOVEOUT, som er koncentreret omkring fysisk aktivitet og bevægelse. Projektet er desuden interessant idet også elever i udskolingen indgår (4.-9. klasse). Som en del af MOVEOUT er der lavet en række undervisningsmaterialer samt tre film, som skal støtte lærere, der gerne vil anvende udeskole som en metode til at fremme bevægelse i grundskolen.

Læs mere om Udeskole der bevæger og se materialet og filmene her

Læs om MOVEOUT på Københavns Universitets hjemmeside

Emner