2. februar 2018

Danmarks første professor i udeskole og udepædagogik

udeskole og udepædagogik

Nu styrkes forskningen i udeskole og udepædagogik ved København Universitet. Seniorforsker Peter Bentsen fra Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen under Region Hovedstaden, er netop blevet udnævnt som adjungeret professor.

Professor Peter Bentsen i skoven

Peter Bentsen har en bred og tværfaglig forskningsprofil indenfor børn og unges sundhed, trivsel og læring i krydsfeltet mellem sundheds- og socialvidenskab og humaniora. Peter har især arbejdet med forskning i udeskole og sundhedsfremme i skolen. Han har også stået i spidsen for større forsknings- og interventionsprojekter, der fremmer børn og unges sundhed, trivsel og læring i forskellige rammer i børn og unges hverdagsliv. Det er fx skoler, lokalsamfund, museer samt natur og grønne områder.

Peter Bentsen er nu også Danmarks første professor i udeskole og udepædagogik, tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN).

Professoratet skal konsolidere og videreudvikle instituttets fagmiljø inden for friluftsliv, naturformidling og udelæring. Det skal også udbygge samarbejdet med SDCC Sundhedsfremmes stærke forskningsmiljø, hvor Peter Bentsen fortsat vil have sin daglige gang som seniorforsker og teamleder inden for forebyggelsesområdet med særlig fokus på børn og unge i skoler og lokalsamfund.

En kæmpe gevinst

Som adjungeret professor på IGN skal Peter Bentsen være med til at videreudvikle og understøtte en fortsat kapacitetsopbygning inden for udeskole og udepædagogik. Det vil blandt andet ske ved involvering i en række aktiviteter og interventioner under det tværinstitutionelle Center for Børn og Natur, som er placeret i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen, IGN.

"Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at få tilknyttet Peter Bentsen som professor. Det vil styrke vores viden om børn og unges sundhed, trivsel og læring med naturen som ramme. Peter Bentsens kompetencer og forskningsmæssige kapacitet er en kæmpe gevinst for vores fortsatte arbejde med børn, natur og sundhedsfremme", siger Mette Aaskov Knudsen, leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling.

For Peter Bentsen selv er det et gensyn med Københavns Universitet. "I sin tid gennemførte jeg mit ph.d.-projekt om udeskole her, og jeg er utrolig glad for at være tilbage. Som adjungeret professor får jeg mulighed for at styrke forskning og interventioner i praksis både på IGN, på Skovskolen og på min primære arbejdsplads, SDCC Sundhedsfremme. Det arbejde og samarbejde ser jeg meget frem til", siger Peter Bentsen.

Peter Bentsen er tildelt professoratet pr. 1. februar 2018. Det løber indtil videre til 2023. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil invitere til en offentlig tiltrædelsesforelæsning i løbet af 2018.