18. august 2020

To årtier med udeskole - reception og seminar

Udeskole

Det er en glæde at kunne invitere til reception og seminar i forbindelse med udgivelse af antologien ”Udeskole og TEACHOUT-projektets resultater”. Mød mange af forfatterne og få et overblik over to årtiers viden og erfaringer med udeskole og ikke mindst eksempler på resultater, som bl.a. TEACHOUT-forskningsprojektet kan præsentere.

Programmet indledes med en times seminar efterfulgt af reception med mulighed for nærmere snak med forfatterne og gennemsyn og køb af bogen, som udkommer på forlaget Frydenlund den 11. september.

Tilmelding: Pga. Corona-situationen er tilmelding nødvendig via nedenstående link. Det maximale tilladte deltagerantal er 60 personer, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=1QX79RA1JJ3N

Tidspunkt: Tirsdag den 8. september 2020 kl. 15--17

Sted: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Rolighedsvej 23, Fælleshuset (bagerste hus), 1958 Frederiksberg C.

Program

15.00 Velkommen - Skolen som børns vej ud. Søren Præstholm, centerleder for Center for Børn og Natur, IGN, KU.

15.05 Antologiens idé,et rids af udviklingen af dansk udeskole-forskning samt eksempel på måling af fysisk aktivitet i TEACHOUT-projektet. Erik Mygind, Lektor emeritus, IGN, KU

15.20 Udeskole i ministerielt lys – ”Udvikling af udeskole”. Niels Ejbye-Ernst, Lektor VIA University College

15.30 Udeskole som skole-baseret sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge. Peter Bentsen, Centerchef ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og adjungeret. professor ved IGN

Kl. 15.40 TEACHOUT – Trivsel, motivation og sociale relationer. Mads Bølling, Post.doc ved Steno Diabetescenter

Kl. 15.50 TEACHOUT - Udeskole set i et lærerperspektiv. Karen Barfod, Lektor VIA University College

Spørgsmål og uddybede kommentarer. Udeskoles rolle i fremtiden? Nye forskningstiltag?

Ca. 16 - 17 Reception med mulighed for køb af antologien samt yderligere dialog med forfatterne.