11. august 2021

PRESSEMEDDELELSE

Skolebørn skal være mere aktive: Nyt projekt kommer lærere til undsætning

Børn der løber
Iakov Filimonov / 123

Skolebørn skal være mere i aktive i løbet af dagen. I 2018 efterlevede kun 31 % af skolerne i ”høj grad” skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse. Projektet ”Udeskole der bevæger” skal gøre det nemt for lærere at flytte flere skoledage udendørs.

Rykker lærerne undervisningen udenfor bliver børnene mere aktive. Nyt motiverende undervisningsmateriale skal hjælpe lærere med at gøre det let at flytte skoledagen ud af klasselokalet.

”Inaktivitet er en stor trussel mod folkesundheden og samfundsøkonomien, og skal udviklingen vendes, så giver det god mening at få mere bevægelse ind skolernes hverdag, uden at det kompromitterer elevernes læring og trivsel. Der er gode muligheder for at integrere bevægelse i undervisningen, når undervisningen rykker ud. Udeskole har den fordel, at børnene automatisk bliver aktive, når eleverne bevæger sig omkring og undersøger faglige spørgsmål, problemer og emner i det omgivende samfund og landskab.”

Det siger Peter Bentsen, der er adjungeret professor ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet og centerchef ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han har i mange år forsket i betydningen af regelmæssig undervisning udendørs, som kaldes ”udeskole”. Peter Bentsen fremhæver, at forskningen dokumenterer, at det er sund fornuft at fremme udeskole:

”Det er ”win-win” for sundhed og læring, fordi udeskole både gør børnene mere aktive og ser ud til at skabe motivation for læring. Det nye undervisningsmateriale skal være med til i større og bedre grad at anvende denne fordel.”

Uforløst potentiale – skoler og lærere får hjælp

Til trods for potentialet, så er det kun omkring en femtedel af alle skoler, hvor en eller flere klasser praktiserer udeskole. En af grundene er, at lærere kan opleve det som en udfordring at sikre det faglige indhold, når de flytter undervisningen ud, særligt i de ældre klasser. De fremhæver blandt andet, at det kræver mere forberedelse, og at de savner gode idéer og inspiration.

Det skal projekt ”Udeskole der bevæger” hjælpe med. Lærerne får en række forløb, som bliver til at anvende eller tilpasse efter den enkelte lærers behov. Der bliver desuden udarbejdet en række illustrative film og et hæfte om udeskole. Det hele samles på hjemmesiden www.udeskolederbevaeger.dk, men det kommer også på en lang række andre portaler med undervisningsmaterialer.

Fra august 2021 vil erfarne udeskole-lærere blive inviteret til at dele erfaringer og idéer til bevægelse i udeskole, og det bliver udgangspunktet for undervisningsmaterialet ”Udeskole der bevæger”.

Projektet er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020.

Fakta om projektet
Projektet er et samarbejde på tværs af læreruddannelse og forskningsmiljøer. Bag projektet står Center for Børn og Natur, Steno Diabetes Center Copenhagen, VIA University College, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet.

Projektet er forankret på Center for Børn og Natur, der er støttet af Nordea-fonden. Se mere om centeret og projektet på hjemmesiden https://centerforboernognatur.dk/projekter/udb/

Logopark