31. august 2022

Udeskole der bevæger – fyraftensseminar

Udeskole der bevæger

Den 26. oktober kl. 15.30-17.00
Københavns Universitet, IGN, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Kom og få inspiration til, hvordan bevægelse kan integreres mere i undervisningen. På fyraftensseminaret lanceres inspirationsmaterialet ”Udeskole der bevæger”, der består af et hæfte med en række konkrete undervisningsforløb og inspirationsvideoer. På seminaret vil du både blive præsenteret for eksempler og baggrundsviden – og der bliver mulighed for netværkshygge efter de faglige punkter.

Program:

Mette Aadahl, der er seniorforsker og professor ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse giver et indblik i hvorfor det er vigtigt at vi bevæger os og reducere stillesiddende adfærd.

Du kan også følge debatten mellem Mette Borremose, der er folkeskolelærer, og Julie Nygaard Ulrik fra Børns bevægelsesglæde og læring ved DGI Storkøbenhavn, der vil drøfte koblingen mellem udeskole, bevægelse og trivsel ud fra et skolefagligt og et bevægelsesperspektiv.

Mød også folkene bag projekt ”Udeskole der bevæger”. Blandt andre Centerleder for Center for Børn og Natur, Søren Præstholm, og udeskoleforskerene Mads Bølling fra Steno Diabetes Center Copenhagen, Karen Barfod fra VIA University College, der giver tips til at komme i gang med udeskole, og Peter Elsborg fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, der giver en update på den nyeste viden om udeskole og bevægelser.

Du vil også møde Charlotte Åsell, der er kandidat i udeskole og erfaren udeskoleunderviser. Charlotte har redigeret alle inspirationsmaterialets 18 fagforløb. Charlotte giver et indblik i hvordan inspirationsmaterialet kan hjælpe lærere med at komme i gang med at tænke bevægelse og udeskole sammen.

Det foregår kl. 15.30-17.00 i Fælleshuset (kantinen) på Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C
Nærmere info følger ved tilmeldingen. Tilmelding er gratis men bindende.

Alt materiale fra Udeskole der bevæger bliver tilgængeligt på www.udeskolederbevaeger.dk

Emner