24. september 2020

Webinar: Motiverende teknologibrug i naturen - 7. okt 2020 kl. 15 - 17

Børn samlet om mobil

Hvordan kan smartteknologi bruges til at få flere børn ud i naturen? Center for Børn og Natur inviterer til fyraftensseminar om børn og unges brug af smartphones, tablets m.m. til naturoplevelser

Seminaret afholdes i samarbejde med DPU, Aarhus Universitet, som leder projektet Naturlig Teknik. 

Deltagelse via link på zoom (KU-licens med sikkerhed)

Program  

15:00 - 15:05 Velkomst og introduktion ved Søren Præstholm, Center for Børn og Natur
15:05 - 15:25 Børn og citizen science. Jeppe Læssøe, professor emeritus i miljøpædagogik ved Aarhus Universitet holder oplæg om forskning i skoler og børns deltagelse i citizen science og lokal miljøforvaltning
15:25 - 15:45 Appen World safari. Oplæg af Stine Casparij Kondrup, Cand.it, stifter af virksomheden, Intugreen, der designer og udvikler formålsdrevne projekter. Stine fortæller om Intugreens tilgang til digital naturformidling, leg og læring i naturen gennem app’en World Safari.
15:45 - 16:20 Naturlig Teknik. Theresa Schilhab, dr. pæd. & lektor og Gertrud Lynge Esbensen, postdoc, begge fra Aarhus Universitet gør status over projekt Naturlig Teknik, som  undersøger, hvad teknologi gør ved børn og unges naturoplevelser, og teknologis potentiale for at få flere børn og unge ud i naturen.
16:20 - 16:30 Afsluttende spørgsmål, kommentarer og debat.