11. september 2023

Gratis webinar: Naturdannelse i skoler og dagtilbud

Figur: Naturdannelsens fem elementer


Gratis webinar om naturdannelse i skoler og dagtilbud den 12. oktober kl. 15:30-16:30.

Brug en time på et webinar om børns naturdannelse. Hør spændende eksempler på, hvordan der kan arbejdes med naturdannelse i skole og dagtilbud baseret på to specialer om emnet. Friluftsrådet rammesætter med afsæt i refleksioner på baggrund af projektet Børns Naturdannelse, som de har gennemført i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond.

Webinaret er målrettet pædagoger, lærere, frilufts- eller naturvejledere, der arbejde med børn og natur. Du kan deltage både med og uden forhåndsviden om naturdannelse, som det er beskrevet i projektet.

Program
  • Velkomst og introduktion til webinaret, Søren Præstholm, Center for Børn og Natur / Københavns Universitet
  • Naturdannelse – gammel vin på nye flasker eller er et brugbart nyt begreb? Pernille Friis Brødsgaard, Friluftsrådet, var projektleder for projekt ”Børns Naturdannelse”, og hun fortæller om projektet og hvad der kom ud af det.
  • Naturdannelse hos lærere og naturvejledere. Katrine Kaae Hansen fortæller om sit kandidatspeciale fra Syddansk Universitet, hvor på baggrund af bl.a. litteratur og interview med naturvejledere, lærere og undervisere på læreruddannelsen peger på ni guidelines for arbejde med naturdannelse. Hun opdeler guidelines i to niveauer – de udførende og det strategiske.
  • Børns Naturdannelse: 10 anbefalinger til, hvordan naturens potentialer omsættes i det pædagogiske arbejde. Leder af Skovbørnehaven Tudsen, Martin Nabil Korsbæk, fortæller om sit afgangsprojekt fra Friluftsvejlederuddannelsen, og ikke mindst de 10 anbefalinger, som kan inspirere særligt pædagoger i arbejde med naturdannelse i dagtilbuddet.


Webinaret slutter kl. 16.30 med mulighed for at blive hængende til et par spørgsmål og dialog af mere uformel karakter med oplægsholderne.

Find mere om Naturdannelse hos Friluftsrået
Find mere om børn og natur hos Center for Børn og Natur

Emner