3. juni 2019

Naturlige fyrtårne - Inspirerende fortællinger fra 37 naturinstitutioner

Natur, udeliv og daginstitutioner

37 unikke fortællinger fra praksis om dagligdagen i institutioner fra hele landet, der har særligt fokus på natur og udeliv i deres praksis året rundt. Det er hvad projekt ”Kom med ud” under Center for Børn og Natur nu præsenterer til gavn og inspiration for alle institutioner herhjemme.

De 37 fortællinger er blevet udarbejdet i et tæt samarbejde mellem medarbejdere i projekt ”Kom med ud” og de udvalgte fyrtårnsinstitutioner. Institutionerne er udvalgt på baggrund af et kortlægningsarbejde om børns færden i naturen. De er udvalgt blandt de institutioner, der kommer allermest ud i dagligdagen. Derudover er institutionerne forskellige i forhold til antal børn, børnenes socioøkonomiske baggrund, antal medarbejdere i institutionerne, geografisk placering, værdier, særlige fokusområder mv.

I udvælgelsen er bevidst udvalgt både institutioner, der opfatter sig som naturinstitutioner, og institutioner, der ikke gør, for at få en så mangfoldig gruppe af fyrtårnsinstitutioner som muligt. Derefter har projektmedarbejderne i projekt ”Kom med ud” besøgt institutionerne, observeret dagligdagen og interviewet leder og en eller flere pædagoger, og på den baggrund er fortællingerne fra hver fyrtårnsinstitution udarbejdet.  Alle fortællinger fra fyrtårnsinstitutioner er tilgængelige på projektets hjemmeside.

Hovedpointer fra fortællingerne

Samtidig med enkeltfortællingerne er der udarbejdet en samlet publikation om fortællingerne fra praksis. Her bliver det fremhævet, at:

  • Pædagogisk arbejde i naturen fungerer bedst, når det støttes helhjertet af en ledelse, der gennem opbakning og jævnlige møder og diskussioner sikrer udvikling inden for området.
  • Arbejdet i grønne omgivelser støttes gennem strategiske ansættelser af pædagoger med lyst til at bruge en del af dagen udenfor.
  • Leg, fantasi, sprog, social og personlig udvikling, bevægelse, natur, æstetiske udfoldelser og håndværk kan gøres til genstand for pædagogisk arbejde og refleksioner i forbindelse med inddragelse af uderummet.
  • Institutioner kan lette pædagogisk arbejde i naturen gennem faste rutiner, prioritering af jævnlige ture og en logistik, der gør det let at komme ud og at være ude.
  • Mange institutioner har potentiale til at skabe gode grønne omgivelser på deres udearealer, som kan gavne børns helhedsmæssige udvikling.
  • Pædagoger kan overvinde barrierer som transport, at børn skal sove, mens de er på tur, dårligt vejr og spisning på tur, hvis strukturerne omkring pædagogerne støtter dette arbejde.
  • Fantasifuld og utraditionel inddragelse af et lokalområdes muligheder i form af lejede kolonihaver, aftaler om brug (eller leje) af skove eller parker og private områder kan lette mulighederne for pædagogers arbejde i grønne omgivelser.

Publikationen og de 37 fortællinger er en del af projekt ”Kom med ud” under Center for Børn og Natur og støttet af Nordea‐fonden. Tidligere er udgivet resultater fra kortlægningen af børns færden i naturen i daginstitutioner samt forskningsoversigten Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen. Begge kan også findes på projektets hjemmeside.

Yderligere information

Brian Lassen, lektor og forskningsmedarbejder, VIA University College: Tlf. 87 55 35 93 og e-mail brla@via.dk.
Dorte Stokholm, lektor og forskningsmedarbejder, VIA University College: 87 55 35 47 og e-mail ds@via.dk.