Kom med ud – Københavns Universitet

Kom med ud

I projektet "Kom med ud" undersøger vi det pædagogiske arbejde med natur og grønne omgivelser i landets mange daginstitutioner. Samtidig skaber vi inspiration til institutionernes fortsatte arbejde med naturen.

Baggrund

Projekt ”Kom med ud” er en del af Center for Børn og Natur. I ”Kom med ud” arbejder vi med at sikre, at børn i børnehaver og vuggestuer kommer mest muligt ud i grønne omgivelser i forbindelse med det pædagogiske arbejde på alle daginstitutioner i Danmark.

I projektbeskrivelsen indgår en del 1, hvoraf vi indtil nu har gennemført følgende:

  • Kortlægning af alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) for at undersøge, hvor meget de er ude dagligt. I denne del er også undersøgt, hvor mange naturinstitutioner (0‐6 år), der findes i Danmark.
  • Kortlægningen viser, at danske institutioner vægter højt, at børn er uden for hver dag, og at antallet af naturinstitutioner er stigende.
  • Vi har desuden udarbejdet et overblik (review) over den viden, der findes om naturens betydning for et godt børneliv i relation til målene for danske dagtilbud. Forskningsoverblikket peger på vigtigheden af, at pædagoger lægger mest muligt arbejde i grønne omgivelser, samt at dette kan gøres inden for alle temaer i læreplanen (den styrkede pædagogiske læreplan).
  • Med afsæt i kortlægningen af daginstitutioners brug af natur og ude‐ liv har vi i projektet udvalgt 37 af de særligt aktive institutioner, så‐ kaldte ”fyrtårns¬institutioner”, fordelt over hele landet. Vi har delt landet op i syv områder, og inden for hvert område har vi udvalgt to naturinstitutioner, to ikke‐natur institutioner og en vuggestue. Det vil give andre institutioner mulighed for at hente inspiration i erfaringer fra institutioner, de kan identificere sig med.
  • Alle fyrtårnsinstitutionerne er blevet besøgt og interviewet, og efter‐ følgende har forskere og institutionspersonale udarbejdet en kort beretning, der formidler de vigtigste erfaringer og anbefalinger til andre institutioner. Erfaringerne fra projektets ”fyrtårnsinstitutioner” vil blive skrevet sammen og formidlet i en publikation.

Projektets del 2 har fokus på vores tilbud om faglige oplæg. Her tilbyder vi:

  • at deltage i flest mulig sammenhænge, hvor der afholdes kurser af naturvejledere, kommuner, Grønne Spirer og professions¬højskoler eller andre for at styrke formidling af, hvad vi ved fra arbejdet i projektet
  • at afholde fyraftensmøder for pædagoger og studerende på de forskellige professionshøjskoler. Fyraftensmøder hvor nogle af ledere og pædagoger fra ”fyrtårnsinstitutionerne” deltager.

Projektudgivelser

Natur i danske dagtilbud - kortlægning af  danske daginstitutioner og deres brug af natur.

Betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen - oversigt over forskning i daginstitutioners arbejde med natur og udeliv.

Fyrtårnsinstitutioner - erfaringer fra daginstitutioner med særlig fokus på natur og udeliv - 37 inspirerende fortællinger.

Aktiviteter

Fyraftensseminar: Attraktive grønne områder for børn - hvad og hvordan?

Hvordan skaber man attraktive grønne områder for børn? Fyraftensseminaret 6. juni kl. 14.30 - 17 giver inspiration og formidler ny forskning om naturen og grønne områder som ramme for børn i børnehaver og institutioner. Kom som pædagog eller leder i institution, som planlægger eller forvalter af grønne områder, som studerende, forsker eller bare interesseret i børn og natur.
Se programmet for seminaret

Seminaret blev afholdt 6. juni 2019 af VIA University College i samarbejde med Center for Børn og Natur samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Hent præsentationer fra seminaret

Seminar: Hvor meget kommer danske børn ud i naturen?

Helt nye tal om børnene i børnehaver og vuggestuer blev offentliggjort på seminaret. Tallene er baseret på svar fra ca. 2.500 institutioner og de sammenlignes med tidligere undersøgelser, hvor henholdsvis forældre og børnene selv er blevet spurgt om brug af naturen.
Se programmet for seminaret

Seminaret blev afholdt 8. oktober 2018 af VIA University College i samarbejde med Center for Børn og Natur samt BUPL. 
Hent præsentationer fra seminaret (zip)

Film fra projektet

Her kan du se de film, vi har udarbejdet i forbindelse med projekt Kom med ud

Projektets forskere

Niels Ejbye-Ernst

Lektor, VIA University College
Forskningsmedarbejder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: nee@via.dk
Telefon: 87 55 35 90

Find mere om Niels Ejbye-Ernst


Brian Krogh Lassen

Lektor, VIA University College
Kontakt: brla@via.dk
Telefon: 87 55 35 93

Find mere om Brian Krogh Lassen


Dorte Elinor Christensen Stokholm

Lektor, VIA University College
Kontakt: ds@via.dk
Telefon: 87 55 35 47

Find mere om Dorte Stokholm