Kom med ud – Københavns Universitet

Kom med ud

Projektet Kom med ud retter sig mod at undersøge dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med natur og grønne omgivelser samt inspirere til arbejdet hermed

Fyrtårnsprojekter - inspirerende fortællinger fra praksis

Kom med ud har kortlagt daginstitutionernes brug af uderummet og naturen i landets mange daginstitutioner. Efterfølgende er der udvalgt 37 daginstitutioner, som har særligt fokus på natur og udeliv i deres praksis året rundt. De fortællinger kan du se på dette kort:

Vil du vide mere om projektet, så se nærmere på projektets udgivelser, hvor vi både har udgivet omkring kortlægningen af danske daginsitutioners brug af naturen, en forskningsoversigt over daginstitutioners arbejde med natur og udeliv samt en publikationen Fyrtårnsinstitutioner, der fortæller om erfaringer fra praksis på tværs af de 37 fortællinger.

Forskningsansvarlig

Niels Ejbye-Ernst

Lektor, VIA University College
Forskningsmedarbejder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: nee@via.dk
Find mere om Niels Ejbye-Ernst