19. december 2022

Naturklubber i udsatte boligområder

Jeg tror aldrig, de havde set en frø før

Gennem en årrække har Red Barnet etableret naturklubber med ugentlige udeaktiviteter for børn i udsatte boligområder drevet af frivillige. Udviklingen er støttet af en række fonde, hvilket har muliggjort løbende evaluering af aktiviteterne. Det har Center for Børn og Natur været involveret i og en af rapporterne er netop udkommet: ”Jeg tror aldrig, de havde set en frø før”. Rapporten har undersøgt, hvordan naturen indgår i både naturklubberne og Red Barnets Familieoplevelsesklubber.

Rapporten indeholder bl.a. nogle opmærksomhedspunkter, som det er vigtigt at iagttage, hvis man vil lave aktiviteter, der bringer børn mere i kontakt med naturen. Det handler bl.a. om at sikre balance mellem planlagte aktiviteter og mulighederne for at forfølge det, der tilfældigt opstår undervejs. Det er vigtigt at sikre ”mellemrum” i aktiviteterne, der giver børnene tid til selv kunne gå på opdagelse i naturen. Sandsynligheden for, at børnene går ombord i naturen (frem for at løbe hen til gyngerne), afhænger i høj grad af, hvad de voksne introducerer eller er klar til at forfølge – samt naturligvis også stedets kvaliteter. Det kan synes banalt – men vi glemmer det nogle gange alligevel.

Se også evalueringen af ”Spejd med pigerne” fra et tidligere projekt. Du finder begge rapporter her:
https://centerforboernognatur.dk/viden/publikationer/

Naturklubberne lever videre i boligområderne, men Red Barnet anvender også erfaringerne fra Naturklubberne som inspiration til at udbrede naturaktiviteter i Red Barnets øvrige initiativer for børn. Se mere her: https://redbarnet.dk/vaer-med/hvad-kan-du-lave/naturklubber/

Emner