20. marts 2019

Ny forskningsoversigt ‐ sundere og stærkere børn i naturen

daginstitutioner og natur

En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at børn som møder naturen i deres daginstitutioner både bliver sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er mindre syge. Samtidig trives de bedre. Nyere forskning antyder også, at de grønne omgivelser kan give en bedre forståelse, når børnene senere i livet udfordres i de naturvidenskabelige og matematiske fag.

Forskningsoversigten er en del af projekt ”Kom med ud” under Center for Børn og Natur og støttet af Nordea‐fonden. Projektleder Niels Ejbye‐Ernst fra Via University College siger om oversigten:

”Vi har udarbejdet en opdateret oversigt med den vigtigste forskning om de 0‐6‐årige børns tid i naturen. Oversigten viser tydeligt, at pædagoger og forældre skal bruge mest mulig tid i naturen med de små børn. Det gør børnene stærkere både i forbindelse med deres sundhed, motorik og trivsel.”

Forskningen viser også, at børnenes tilknytning til naturen og relationer til den bliver påvirket i en grad, som kan præge dem resten af livet. Til det siger Niels Ejbye‐Ernst:

”Svensk og norsk forskning viser, at børn, der kommer meget i kvalitetsnatur, har lettere ved at koncentrere sig, de bliver mindre præget af opmærksomhedsforstyrrelser, og de viser større tilknytning til grønne områder.”

Ophold i grønne omgivelser i børnenes først år kan tilsyneladende også hjælpe børnene senere i livet med en bedre forståelse af de naturvidenskabelige og matematiske fag, som ellers traditionelt kan volde mange problemer. Det er der store perspektiver i, mener Niels Ejbye‐Ernst:

”Der er inden for de sidste 4‐5 år opbygget en begyndende forskning, der viser, at pædagogers arbejde i naturen med børn kan styrke nysgerrighed og en tidlig undersøgende tilgang. Det er et godt fundament for deres fremtidige arbejde med naturfagene.”