Ansigterne bag Center for Børn og Natur

Andreas Rasch Christensen

Ph.d., forsknings- og udviklingschef
VIA Pædagogik & Samfund
Kontakt: ar@via.dk
Find mere om Andreas Rasch Christensen


Andreas Rasch Christensen

Anton Stahl Olafsson

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Baseline om børns brug af naturen
Kontakt: asol@ign.ku.dk
Find mere om Anton Stahl Olafsson


Anton Stahl Olafsson

Astrid Grunert Rantorp

Kommunikationskonsulent, Friluftsrådet
Kommunikationsansvarlig
Medlem af Fagledelsesgruppen
Kontakt: agr@friluftsraadet.dk
Find mere om Astrid Grunert Rantorp

Astrid Grunert Rantorp

Birgitte Madsen Theilmann

Cand. pæd. soc., PhD, VIA University College
Projekt: Ophav Limfjorden 
Kontakt: bimt@via.dk
Find mere om Birgitte Madsen Theilmann

Dorte Elinor Christensen Stokholm

Lektor, VIA University College
Projekt: Kom med ud
Kontakt: ds@via.dk
Telefon: 87 55 35 47

Find mere om Dorte Stokholm


Dorte Elinor Christensen Stokholm

Erik Mygind

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Skoleprojekt - under udvikling, TEACHOUT
Kontakt: emygind@ign.ku.dk
Find mere om Erik Mygind


 Erik Mygind

Frank Søndergaard Jensen

Professor i friluftsliv, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Baseline om børns brug af naturen
Kontakt: fsj@ign.ku.dk
Find mere om Frank Søndergaard Jensen


 Frank Søndergaard Jensen

Gertrud Lynge Esbensen 

Post.doc., DPU, AU
Projekt: Naturlig teknik
Kontakt: gle@edu.au.dk


 Gertrud Lynge Esbensen

Jakob Simonsen

Sekretariatsleder, Naturvejledning Danmark
Kontakt jakob@naturvejledningdanmark.dk
Find mere om Jakob Simonsen

Foto af Jakob Simonsen

Jasper Schipperijn

Professor, IOB, Syddansk Universitet
Projekt: Baseline om børn brug af naturen
Kontakt: jschipperijn@health.sdu.dk
Find mere om Jasper Schipperijn


Jasper Schipperijn

Jens Troelsen

Professor, institutleder, cand.scient., ph.d.
IOB, Syddansk Universitet
Formand for styregruppen
Kontakt: jtroelsen@health.sdu.dk
Find mere om Jens Troelsen


 Jens Troelsen

Jonas Vestergaard Nielsen

Post doc, IOB, Syddansk Universitet
Projekt: Baseline om børn brug af naturen og Naturlig teknik
Kontakt: jvestergaard@health.sdu.dk
Find mere om Jonas Vestergaard Nielsen


 Jonas Vestergaard Nielsen

Karen Barfod

Lektor, VIA
Medlem af styregruppen og Fagledelsesgruppen
Projekt: Hjælp - jeg skal ud med børnene
Kontakt: ksba@via.dk
Find mere om Karen Barfod


 Karen Barfod

Karen Præstegaard Hendriksen

Konsulent, Friluftsrådet
Projekt: Børn Gror i Natur
Kontakt: kph@friluftsraadet.dk


 Karen Præstegaard Hendriksen

Lene Traasdahl Gryning

Børnechef, Danmarks Naturfredningsforening
Medlem af Fagledelsesgruppen
Projekt: Naturfamilier
Kontakt: lene@dn.dk
Find mere om Lene Traasdahl Gryning


 Karen Præstegaard Hendriksen

Mads Bølling

Forsker, Center for klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital; Adjunkt, VIA University College, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse
Medlem af Fagledelsesgruppen
Projekt: MOVEOUT, Naturklubber, Udeskole der bevæger
Kontakt: mads.boelling@regionh.dk
Find mere om Mads Bølling


Mads Bølling

Mikkel Havelund

Organisationschef, Danmarks Naturfredsningsforening
Medlem af styregruppen
Projekt: Naturfamilier
Kontakt: mh@dn.dk
Find mere om Mikkel Havelund


 Mikkel Havelund

Niels Ejbye-Ernst

Ph.d., Lektor, VIA  
Forskningscenter for pædagogik og dannelse, VIA
Projekt: Kom med ud
Kontakt: nee@via.dk
Find mere om Niels Ejbye-Ernst


 Niels Ejbye-Ernst

Peter Bentsen

Adjungeret professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet  
Centerchef, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Medlem af styregruppen
Projekt: MOVEOUT, Udeskole der bevægerNaturfamilier
Kontakt: peter.bentsen@regionh.dk
Find mere om Peter Bentsen


 Peter Bentsen

Rasmus Schou Christensen

Politisk konsulent, Friluftsrådet
Kontakt: ras@friluftsraadet.dk
Find mere om Rasmus Schou Christensen

Rasmus Schou Christensen

Sally Anderson

Lektor, DPU
Medlem af styregruppen og Fagledelsesgruppen

Kontakt: saan@edu.au.dk
Find mere om Sally Anderson


 Sally Anderson

Søren Andkjær

Lektor, IOB, Syddansk Universitet
Medlem af Fagledelsesgruppen

Projekt: Naturlig Teknik
Kontakt: sandkjaer@health.sdu.dk
Find mere om Søren Andkjær


 Søren Andkjær

Søren Præstholm

Centerleder, Center for Børn og Natur 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Medlem af Fagledelsesgruppen
Projekt: Baseline om børns brug af naturen, Udeskole der bevæger, Naturklubber
Kontakt: spr@ign.ku.dk
Find mere om Søren Præstholm


 Søren Præstholm

Tanja Bettina Schmidt

Cand.scient., ph.d. Syddansk Universitet
Projekt: Baseline om børns brug af naturen
Kontakt: tbschmidt@health.sdu.dk
Find mere om Tanja Bettina Schmidt


Søren Præstholm

Theresa Schilhab

Lektor, DPU, AU
Projekt: Naturlig teknik
Kontakt: tsc@edu.au.dk
Find mere om Theresa Schilhab


Theresa Schilhab

Logopark