Forskere tilknyttet Center for Børn og Natur – Københavns Universitet

Forskere tilknyttet Center for Børn og Natur

Andreas Rasch Christensen

Ph.d., forsknings- og udviklingschef
VIA Pædagogik & Samfund
Medlem af styregruppen

Kontakt: ar@via.dk

Find mere om Andreas Rasch Christensen


Anton Stahl Olafsson

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Baseline om børns brug af naturen

Kontakt: asol@ign.ku.dk

Find mere om Anton Stahl Olafsson


Brian Krogh Lassen

Lektor, VIA University College
Kontakt: brla@via.dk
Telefon: 87 55 35 93

Find mere om Brian Krogh Lassen


Dorte Elinor Christensen Stokholm

Lektor, VIA University College
Kontakt: ds@via.dk
Telefon: 87 55 35 47

Find mere om Dorte Stokholm


Erik Mygind

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Skoleprojekt - under udvikling
Kontakt: Mail til Erik Mygind
Find mere om Erik Mygind


Frank Søndergaard Jensen

Professor i friluftsliv, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Baseline om børns brug af naturen
Kontakt: fsj@ign.ku.dk
Find mere om Frank Søndergaard Jensen


Gertrud Lynge Esbensen 

Post.doc., DPU, AU
Projekt: Naturlig teknik
Kontakt: gle@edu.au.dk
Find mere om Gertrud Lynge Esbensen 


Henriette Bondo Andersen

Post.doc., IOB, Syddansk Universitet

Projekt: Foreningsprojekt - under udvikling
Kontakt: Mail til Henriette Bondo
Find mere om Henriette Bondo Andersen


Jasper Schipperijn

Lektor, IOB, Syddansk Universitet
Projekt: Baseline om børn brug af naturen
Kontakt: Mail til Jasper Schipperijn
Find mere om Jasper Schipperijn


Jens Troelsen

Professor, forskningsleder, cand.scient., phd.
IOB, Syddansk Universitet
Formand for styregruppen  
Projekt: Foreningsprojekt - under udvikling.
Kontakt: Mail til Jens Troelsen
Find mere om Jens Troelsen


Jonas Vestergaard Nielsen

Ph.d.-studerende, IOB, Syddansk Universitet
Projekt: Baseline om børn brug af naturen og Naturlig teknik
Kontakt: Mail til Jonas Vestergaard
Find mere om Jonas Vestergaard Nielsen


Karen Barfod

Lektor, VIA
Projekt: Skoleprojekt (under udvikling)
Kontakt: ksba@via.dk
Find mere om Karen Barfod


Karen Præstegaard Hendriksen

Konsulent, Friluftsrådet
Projekt: Børn Gror i Natur
Kontakt: kph@friluftsraadet.dk


Niels Ejbye-Ernst

Lektor, VIA  
Forskningsmedarbejder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Kom med ud
Kontakt: nee@via.dk
Find mere om Niels Ejbye-Ernst


Peter Bentsen

Adjungeret professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet  
Seniorforsker, Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen
Projekt: Naturfamilier og skoleprojekt - under udvikling  
Kontakt: Mail til Peter Bentsen
Find mere om Peter Bentsen

Søren Andkjær

Lektor, IOB, Syddansk Universitet
Projekt: Naturlig Teknik og Foreningsprojekt - under udvikling
Kontakt: sandkjaer@health.sdu.dk
Find mere om Søren Andkjær


Søren Præstholm

Centerleder, Center for Børn og Natur 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Projekt: Baseline om børn brug af naturen
Kontakt: spr@ign.ku.dk
Find mere om Søren Præstholm


Theresa Schilhab

Lektor, DPU, AU
Projekt: Naturlig teknik

Kontakt: tsc@edu.au.dk
Find mere om Theresa Schilhab