Statistisk grundlag for børns brug af naturen – Københavns Universitet

Center for Børn og Natur > Projekter > Statistisk grundlag fo...

Statistisk grundlag for børns brug af naturen

For at identificere, målrette, prioritere og effektmåle projekter om børn og natur udarbejder Center for Børn og natur en baselineundersøgelse

Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse skal tegne et nuanceret billede af, hvor meget og hvordan natur indgår i børns hverdagsliv. Børn og unge kommer i kontakt med naturen i en lang række sammenhænge - fx sammen med vennerne, familien, skolen eller daginstitutionen.  Alle de sammenhænge indgår i baselineundersøgelsen. Samtidig identificerer undersøgelsen forskelle mellem aldersgrupper og andre karakteristika.

Muligt at måle effekter

Baselineundersøgelsen er grundlaget for at kunne måle på effekter af de forskellige projekter og initiativer, som Center for Børn og Natur arbejder med. Undersøgelsen kan også bruges i et længere perspektiv til at beskrive nationale udviklingstendenser over de kommende årtier. Vi forventer i første omgang at gentage undersøgelsen efter fem år.

Forskerne bag

Anton Stahl Olafsson

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: asol@ign.ku.dk

Find mere om Anton Stahl Olafsson


Frank Søndergaard Jensen

Professor i friluftsliv, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: fsj@ign.ku.dk
Find mere om Frank Søndergaard Jensen


Jasper Schipperijn

Lektor, IOB, Syddansk Universitet
Kontakt: Mail til Jasper Schipperijn
Find mere om Jasper Schipperijn


Jonas Vestergaard Nielsen

Ph.d.-studerende, IOB, Syddansk Universitet
Kontakt: Mail til Jonas Vestergaard
Find mere om Jonas Vestergaard Nielsen


Søren Præstholm

Centerleder, Center for Børn og Natur 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: spr@ign.ku.dk
Find mere om Søren Præstholm