Statistisk grundlag for børns brug af naturen – Københavns Universitet

Center for Børn og Natur > Projekter > Statistisk grundlag fo...

Statistisk grundlag for børns brug af naturen

For at identificere, målrette, prioritere og effektmåle projekter om børn og natur vil Center for Børn og natur etablere et statistisk grundlag - en såkaldt baselineundersøgelse - af børn og unges brug af natur. Undersøgelsen skal tegne et nuanceret billede af, hvor meget og hvordan natur indgår i børns hverdagsliv i skolerne, institutionerne, foreningerne, familierne m.v. samt identificere forskelle mellem aldersgrupper og andre karakteristika.

Børn og unge kommer i kontakt med naturen i en lang række sammenhænge - fx sammen med vennerne, familien, skolen eller daginstitutionen - og alle disse sammenhænge vil indgå i baslineundersøgelsen af børn og unges brug af naturen.

Baselineundersøgelsen skal udgøre et grundlag for at kunne måle på effekter af de forskellige projekter og initiativer, som Center for Børn og Natur vil sætte i gang, men den skal også kunne anvendes i et længere perspektiv til at beskrive nationale udviklingstendenser over de kommende årtier.

Undersøgelsen skal også kvalificere de mere generelle og målinger, der hidtil og mere sporadisk har været foretaget af børns tilstedeværelse i natur. Undersøgelsen forventes i første omgang at blive gentaget efter fem år.

Yderligere info

Centerleder Søren Præstholm står bag et faktaark, som giver en kort oversigt over en række danske og internationale undersøgelser om børns brug af naturen. Hvis du vil vide mere om baselineundersøgelsen, er du velkommen til at kontakte Søren på e-mail spr@ign.ku.dk eller tlf. 23 80 78 04.