Statistisk grundlag for børns brug af naturen

For at identificere, målrette, prioritere og effektmåle projekter om børn og natur udarbejder Center for Børn og natur en baselineundersøgelse

Mor og barn i skov

Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse skal tegne et nuanceret billede af, hvor meget og hvordan natur indgår i børns hverdagsliv. Børn og unge kommer i kontakt med naturen i en lang række sammenhænge - fx sammen med vennerne, familien, skolen eller daginstitutionen.  Alle de sammenhænge indgår i baselineundersøgelsen. Samtidig identificerer undersøgelsen forskelle mellem aldersgrupper og andre karakteristika.

Muligt at måle effekter

Baselineundersøgelsen er grundlaget for at kunne måle på effekter af de forskellige projekter og initiativer, som Center for Børn og Natur arbejder med. Undersøgelsen kan også bruges i et længere perspektiv til at beskrive nationale udviklingstendenser over de kommende årtier. Vi forventer i første omgang at gentage undersøgelsen efter fem år.

Forskerne bag

Anton Stahl Olafsson

Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: Mail til Anton Stahl Olafsson
Find mere om Anton Stahl Olafsson


Anton Stahl Olafsson

Frank Søndergaard Jensen

Professor i friluftsliv, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: Mail til Frank Søndergaard Jensen
Find mere om Frank Søndergaard Jensen


Frank Søndergaard Jensen

Jasper Schipperijn

Lektor, IOB, Syddansk Universitet
Kontakt: Mail til Jasper Schipperijn
Find mere om Jasper Schipperijn


Jasper Schipperijn

Jonas Vestergaard Nielsen

Ph.d.-studerende, IOB, Syddansk Universitet
Kontakt: Mail til Jonas Vestergaard
Find mere om Jonas Vestergaard Nielsen


Jonas Vestergaard Nielsen

Søren Præstholm

Centerleder, Center for Børn og Natur 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: Mail til Søren Præstholm
Find mere om Søren Præstholm


Søren Præstholm