Statistisk grundlag for børns brug af naturen

For at identificere, målrette, prioritere og effektmåle projekter om børn og natur udarbejder Center for Børn og natur en baselineundersøgelse

Mor og barn i skov

Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse skal tegne et nuanceret billede af, hvor meget og hvordan natur indgår i børns hverdagsliv. Børn og unge kommer i kontakt med naturen i en lang række sammenhænge - fx sammen med vennerne, familien, skolen eller daginstitutionen. Alle de sammenhænge indgår i baselineundersøgelsen. Samtidig identificerer undersøgelsen forskelle mellem aldersgrupper og andre karakteristika.

Muligt at måle udviklingstrends

Baselineundersøgelsen er grundlaget for at kunne måle på effekter af de forskellige projekter og initiativer, som Center for Børn og Natur arbejder med. Undersøgelsen kan også bruges i et længere perspektiv til at beskrive nationale udviklingstendenser over de kommende årtier. Vi forventer i første omgang at gentage undersøgelsen efter fem år.

Den første undersøgelse blev gennemført med dataindsamling over et helt år 2018-19 med svar om næsten 5000 børns brug af natur og grønne områder. Der er tale om en talrapport med resultaterne i en forholdsvis ubearbejdet form. I det afsluttede afsnit gøres nedslag på udvalgte centrale dele af resultaterne. Hent rapporten med taldata fra undersøgelsen.

En opfølgende rapport om baselineundersøgelsen fra 2018-2019 inklusiv baselineundersøgelse fra 2023 er på vej i foråret 2024.

Forskerne bag

Frank Søndergaard Jensen

Professor i friluftsliv, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Kontakt: Mail til Frank Søndergaard Jensen
Find mere om Frank Søndergaard Jensen


Frank Søndergaard Jensen

Jasper Schipperijn

Professor, IOB, Syddansk Universitet
Kontakt: Mail til Jasper Schipperijn
Find mere om Jasper Schipperijn


Jasper Schipperijn

Søren Præstholm

Centerleder, Center for Børn og Natur 
IGN, Københavns Universitet
Kontakt: Mail til Søren Præstholm
Find mere om Søren Præstholm


Søren Præstholm

Tanja Bettina Schmidt

Cand.scient., ph.d. Syddansk Universitet
Kontakt: Mail til Tanja Bettina Schmidt
Find mere om Tanja Bettina Schmidt


Søren Præstholm

Logopark