Det besjælede landskab

Digtskrivning med besjælede landskaber

Fag: Dansk
Klassetrin: mellemtrin-udskoling
Årstid: alle
Så lang tid tager det: 1-2 timer og tid til at bearbejde og læse digte i klassen efter turen

Ting du skal bruge:

  • Benny Andersens digt ”På det tørre” findes online eller fx i Møller (red. 2003). Digtning og dansk – litteratur for 9. klasse. 8. udgave. Gyldendal
  • Skriveunderlag og blyanter
  • Arbejdsark med 4 kolonner. I de mindste klasser kan man evt. nøjes med de to første kolonner. Link til arbejdark

Formål
Lære om besjæling, sætningsled og sætningsstrukturer i forbindelse med produktion af landskabsdigte.

Forberedelse
Print et arbejdsark til hver elev. Elever må gerne kende til sætningsled (subjekt, verbal, omsagnsled, adverbial)
Print Andersens digt.

Sådan gør du
Tag arbejdsarket med ud i et naturlandskab. Skriv et antal ord i hver kolonne. Skriv et digt ved hjælp af ordmaterialet. Bearbejd digtet, og læs det op. Læs og analysér Benny Andersens digt ”På det tørre” (1962).

Baggrund
sprog, lyrik, stilistiske virkemidler, sætningsled, sætningsstrukturer/ledrækkefølge.