Genetik og Vorterod

Variation hos Vorterod

Fag: Biologi
Klassetrin: 7.-9. klasse
Årstid: Forår, april
Så lang tid tager det: ½ time

Ting du skal bruge

  • Raunkjærcirkler eller noget at måle 1/10 kvadratmeter ud med.
  • Arbejdsark (link ind her)
  • Noget at skrive med

Formål
Variation er et helt centralt begreb i genetikundervisningen. Med denne øvelser får eleverne mulighed for selv at arbejde med variation hos planter.

Forberedelse
Find et sted med vorterod. Find raunkjærciklerne frem, og print arbejdsarkene.
Link til arbejdsark

Sådan gør du
Forklar begrebet variation. Lad eleverne lave øvelsen, og lad dem derefter diskutere, hvilke fordele de enkelte varianter kan have.

Baggrund
Planter udviser også variation. Vorterod er af ranunkelfamilien (som ’smørblomster’), og har sin oplagsnæring i kølleformede ammerødder, og kommer derfor hurtigt op om foråret. Her kan de nå at have hele deres cyklus inden træerne springer ud. De spreder sig mest med små ynglekopper, da frøsætningen ikke er så god. Læs mere om vorterod hos Skoven i Skolen.