23. juni 2020

God undervisning

Af Karen Barfod.

God undervisning kan være rigtigt meget forskelligt. Der er ikke en gylden vej for alle fag og alle elever, og mange indsatser har stor betydning. En af de få ting, mange uddannelsesforskere kan være enige om er, at variation i undervisningen bidrager til god undervisning.

Er udeundervisning god undervisning?

Udeundervisning kan godt være god undervisning. Men det kan også være pissedårlig undervisning (som Alexander von Oettingen kalder det). For det er ikke alene det at gå ud og stedet der skaber undervisningen, men de valg læreren tager om indhold og form der er med til at skabe den gode undervisning. Det Oettingen peger på er, at pissedårlig undervisning ikke bare sker af sig selv, men at den bliver skabt og praktiseret af nogen. Lige som den gode undervisning.

Se det i øjnene

De dage, hvor undervisningen falder fra hinanden, er lunken, kedelig og uengagerende er undervisning, vi kan lære af, siger Oettingen. Vi kan lære ved at se den i øjnene og arbejde med paradokser og modsætninger, og arbejde for en mulig bedre undervisning. Det er et paradoks, at lærere føler at udeundervisning giver større professionsfrihed og større arbejdsglæde, men at man samtidigt kan være ved at segne under arbejdsbyrden. Det er et paradoks, at eleverne synes at trives ude men alligevel hele tiden skal samles for at arbejde målrettet. Og disse modsætninger eller udfordringer forsvinder ikke ved at vi ser dem i øjnene, men vi kan lære af dem. Udeundervsining er ikke bare i sig selv en fantastisk oplevelse, men det kan blive til god undervisning.

Mere orden

I en engelsk undersøgelse viste det sig, at lærerne var mere restriktive og skældte mere ud når eleverne var ude end når de var inde. Mon det er det uvante rum, usikkerheden og utryghed for lærerne der skinner igennem? hvad sker der når rutinerne bliver faste og opgaverne mere åbne? De lærere oplevelse at det ikke bare var en solbeskinnet dag med frie børn der løb rundt mellem sommerfuglene på engen, men at der var mere orden og styring ude end inde.

At lære i praksis

En af de veje der er at gå for at undervisningen bliver god er derfor åben refleksion, gerne sammen i teams. Derfor er makker-tanken, også blandt de voksne, en rigtig god ide. Er der ikke råd til at være flere afsted, så kan åbne samtaler om ude-praksis, ligesom fagteams i andre fag og fagområder, være med til at styrke undervisningen. Som Oettingen skriver i ’Pissedårlig Undervisning’ (2019):’At få det frem i lyset vil være det første skridt imod at respektere og anerkende, at vejen til det mulige bedre ligger i det negative’.