Hjælp jeg skal ud - om bier + AKTIVITETSARK

Fag

Dansk, Natur/teknologi

Klassetrin

4.-5. klasse

Årstid

Forår / sommer

Så lang tid tager det

Forløbet vil vare ca. en måned, alt efter hvor mange af aktiviteterne I vælger at lave.

Ting du skal bruge

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne arbejder med faglig læsning, at de kan undersøge den nære natur, og lære udvalgte arter at kende.

Forberedelse

I skal have arbejdet med bierne og deres livscyklus inden I begynder at filme dem. Da der er mange slags bier og eleverne har mange erfaringer, kan det være en god ide at starte med en fælles brainstorm på tavlen eller ved at bruge vedlagte ark, enten enkeltvis eller to sammen.
Bilag: Brainstorm om bier

Alt efter jeres muligheder kan I arbejde med den faglige læsning i bøger eller på de anviste links, så eleverne er klædt på til selv at finde bier. Lad eleverne filme med deres mobiltelefoner – formatet bliver bedst hvis de lægger telefonen ned. Lad eleverne vise filmene til hinanden, måske mens de får en honningmad.

Baggrund

Der er i Danmark omkring 240 forskellige arter af bier, og eleverne kender måske allerede nogle af slægterne som humlebi og honningbi. På baggrund af elevernes eksisterende viden ved brainstormen kan læreren tilrettelægge et forløb, hvor elevernes begreber og forståelse udvides. I forløbet er der tænkt bevægelse og undersøgelseskompetance ind, samtidig med at der arbejdes med faglig læsning.