Hjælp, jeg skal ud - tyske eventyrord + AKTIVITETSARK

Aktivitet 

Mein rechter Platz ist leer

Klassetrin

5.-7. klasse

Årstid

Alle årstider

Så lang tid tager det

10-15 minutter

Ting du skal bruge

Små sedler med de navneord eleverne skal lære, eller hvide sten hvor ordene er skrevet
Hent ordkortene her

Formål

I denne øvelse arbejder vi med at eleverne lærer sig de grundlæggende navneord og elementer der indgår i eventyr, og samtidig er det en øvelse hvor eleverne træner deres mundtlighed.

Forberedelse

Find mindst en hvid sten / barn, eller lad eleverne selv finde dem. Lad eleverne skrive et af eventyrordene på stenene. Det kan enten være fra alle eventyr (bilag 1), eller fra det samme eventyr hvis I arbejder med et bestemt (bilag 2 er ord fra Rødhætte). Hvis ikke der er hvide sten i nærheden, kan du printe, laminere og klippe ordene på arket (bilag 1/2) ud.

Sådan gør du

Læg de hvide sten (eller de laminerede ordkort) ud på græsset. Er der mange elever er det en god ide at dele dem i to grupper, da der ellers går for længe imellem at det er deres tur til at sige noget. Eleverne stiller sig i en rundkreds og kigger på de mange ord. Måske taler I om hvad de betyder. Hver elev tager en sten. Så er der en elev der siger: Mein rechter, mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir ……... hier. Den elev, hvis ord er blevet nævnt (fx Die Hexe), stiller sig til højre for den elev der sagde verset. Nu er der en tom plads der hvor eleven med heksekortet stod før. Den elev, der står til venstre for hullet siger nu verset – med et nyt ord. Undervejs i aktiviteten kan læreren få de enkelte elever til at sige hvad /hvem de er, hvis det er svært at høre. Eleven skal gerne kunne svare: Ich bin die Hexe.

Baggrund

Mundtlighed kan være en udfordring for mange elever, der arbejder med det andet fremmedsprog. Igennem denne enkle øvelse får eleverne lært en lille remse, arbejder med ordene højre (og måske kan I skifte til venstre midt i aktiviteten?), samt får trænet begreber der kan anvendes i et tema om eventyr. Hvis den gennemføres fx i to hold og med et vist tempo, kan alle eleverne komme til at sige noget undervejs.