Udeaktiviteter: Hvem kan hjælpe?

Hjælp med udeskole

Skoven-i-skolen.dk

Aktivitetsbeskrivelser til alle fag

Udeskole.nu

Film om aktiviteter, didaktisk baggrund og eksempler fra alle fag

Udeundervisning.dk

Portal der samler mange links til undervisningsmaterialer mv.

Udeskole.dk

Didaktisk baggrund og viden om udeskole, udepædagogik og læring i naturen

www.kriblekrable.dk

Inspiration til lærerige aktiviteter med Krible Krable dyr for børn 0-8 år

Filmkompagniet.dk

Tre gode film om udeskole i praksis

Brug Naturstyrelsens faciliteter

Der er nu mulighed for at anvende Naturstyrelsens faciliteter i undervisningen

Nordea-fonden støtter lokale samarbejder

Nordea-fonden støtter samarbejder om at få flere børn ud i det fri 

Tilskud fra Friluftsrådet til børns ude-liv 

Friluftsrådet støtter børns udeliv

Den lille spejderuge

Velbeskrevne naturaktiviteter til en hel uge