12. marts 2021

Inde og ude

Af Karen Barfod

Nu kommer de store elever tilbage til skolen, én dag om ugen, og udenfor. Det er dejligt at de komme ri det mindste lidt sammen igen, men det er også udfordrende for de lærere, der står med opgaven. Her kommer lidt erfaringsdeling med hvad der har vist sig at virke for mange lærere.

Uderummet

Uderummet er super godt til elevernes aktive handlinger, til at de undersøger, måler, leder efter eller vandrer afsted og diskuterer. Uderummet er ikke så godt til lange oplæg, samlet klasseundervisning eller forklaringer. Brug uderummet til det, det er godt til.

Inde og ude

Eleverne er stadig inde fire dage om ugen. Forsøg at skabe sammenhæng mellem inde – og ude. Benyt indedagene og on-lineundervisningen til det teoretiske forarbejde, til at forklare opgaverne og tag så fat på selve aktiviteterne ude. Arbejder i fx med målestoksforhold, så kan eleverne regne ud derhjemme, tegne kort og så ude fx tegne hvaler i fuld størrelse ud fra en skabelon, lave en vandretursfolder til nærområdet eller måle op til en skalamodel.

Alle fag

Det kan være svært at finde egnede aktiviteter til alle emner i alle fag, der er nogle emner der ligger mere lige til højrebenet. Jeg læste om en lærer, der lod eleverne tage billeder af ’forceret perspektiv’, og en anden lærer der greb ideen og fulgte op med at eleverne læste Gullivers rejse og illustrerede den. Det er et udtryk for lærernes didaktiske fantasi, og store faglighed, at de kan gribe én ide og bygge videre på den.

Bare en gåtur?

En gåtur er god til at holde varmen og få tungen på gled. Den kan benyttes til at diskutere etiske problemstillinger, få ført en samtale på engelsk eller diskutere metaforerne i en tekst, eleverne har læst på forhånd. Men det kan også være en tur hvor vi samler viden ind til at lave en hjemmeside til tyske turister, hvor vi spiller fugle-bingo eller ser på eksempler på social ulighed.

Inde og Ude

Sammenhængen mellem det, læreren vælger at tage fat på inde og ude kan være med til at styrke elevernes forståelse for emnet, og give dem en varieret skolegang. Men det kommer ikke af sig selv, det kræver en stor indsats af lærere og andre fagprofessionelle.