14. september 2020

Kan man lære nyt udenfor?

Af Karen Barfod.

Nu skoleåret er i gang er der brug for at lære mange nye begreber, sammenhænge, stofområder. Er det muligt at anvende uderummet til dette?

Mål temperatur

Jeg vil starte med en lille opgave, hvor eleverne to og to skal finde det varmeste sted og det koldeste sted udenfor. Parrene får udleveret to termometre.

Allerede her starter det – for mindre elever skal man lige introduceres til, hvordan et termometer aflæses, og hvorfor nul er i midten. Og at man ikke skal holde på knoppen når man aflæser, for så varmer man termometeret op. Ældre elever skal opstille en hypotese – hvorfor er det i skyggen og nede ved jorden, at det er koldest? Her arbejder eleverne med hypoteser, der er fagligt begrundet. Eleverne myldrer ud, og leder efter steder, der opfylder deres hypotese – skal termometeret være højt oppe eller nede ved jorden? På metal, træ, plastic, asfalt? Når eleverne mødes igen, taler vi om hvor de har lagt deres termometer. Og hvad termometrene viser. Men hvad viste de til en start? Viste de to termometre egentlig det samme i udgangspunktet? Her lærer vi noget om måleusikkerhed og kontrol. Når Per og Kirsten har lagt deres termometer højt oppe på et tag, fordi de siger at ’varmen stiger jo opad’, så kan samtalen om det at vejrstationer altid står i to meters højde kan føre undervisningens indhold ind på variable ved målinger, og sammenlignelighed. Og samtalen omkring hvor temperaturen er højest og lavest kan føre os ind på faglige begreber som albedo, solvinkel (og dermed årstider), varmekapacitet og fx laminarflow (betyder det egentlig noget for termometerets udsving om det er i læ eller ude i vinden?).

På denne måde kan både en hypotetisk deduktiv naturvidenskabelig metode anvendes, men også en lang række naturvidenskabelige begreber knyttes til en meget enkel aktivitet. Der læres nyt stof, nye metoder og sammenhænge.

Ja, man kan lære nyt udenfor

Undervisningen uden for klasserummet behøver ikke alene at være en afprøvning af teori vi har lært inde, men kan også være med til at introducere begreber og sammenhænge, der kan synes vanskelige når de ikke er håndgribelige.
Mon der er nogle af de samme muligheder i andre fag?