Kvindeliv, sangleg og enebærbuskens hemmeligheder


Fag: Historie eventuelt i samarbejde med samfundsfag
Klassetrin: 5.-9.
Årstid: alle
Så lang tid tager det: 1-2 lektioner

Ting du skal bruge:

 • Noget tøj
 • Kost
 • Tørresnor
 • Øv sangen og kig på teksten
 • En enebærbusk, eller en anden busk der kan træde i enebærbuskens sted

Formål
Formålet med øvelsen er at lave en faglig værkstedsaktivitet i uderummet som fagligt kan relateres til kvindeliv, svangerskabshistorie og de dybere og ofte skjulte budskaber i sanglege og eventyr, der indeholder viden eller betydning som måske er gået tabt i dag.

Øvelsen er ganske simpel; man arbejder og leger med den danske sangleg Så går vi rundt om en enebærbusk. Sanglegen er udbredt og velkendt, men har nogle skjulte betydninger og tematikker, som hvis udforsket og udfoldet kan styrke elevernes analytiske historiebevidsthed og kildearbejde.

Dette kan udvide forestillingen om, hvilke anderledes kilder der kan indføres i historiefaget, og hvordan de kan bidrage til historisk bevidsthed, herunder andre sanglege, sange, eventyr og folkeviser.

Det særlige ved denne sangleg som kildemateriale er at det er i selve legen, udførslen, at de skjulte koder åbenbarer sig. Sangen har en urte-brugskode, der berører kvindeliv og svangerskabskontrol.

Derudover ser vi i dansen om enebærbusken, hvordan visse planter, urter, træer og buske har været knyttet til folketro og praksis i nordisk bondesamfund sådan som vi kender det fra hylden, misteltene egetræer og lignende

Aktiviteten kan ligge som en trigger (jævnfør FUER) i starten af et forløb om nogle af de ovenstående emner. Den kan også ligge i midten af et forløb som en sanse og æstetetisk baseret læringsarena, ud fra en hjem-ude-hjem didaktisk tænkning.

Forberedelse
Eleverne skal læse sangteksten og øve sig i bevægelserne

Sådan gør du
Find først og fremmest en egnet lokation i udeskolelejren -tøj på alt efter årstiden.

Eleverne inddeles i grupper og får deres lege-remedier

Sangen synges og leges; I begyndelsen af hvert vers går børnene rundt om "enebærbusken" med hinanden i hånden. Derefter vises med store bevægelser hvordan man vasker tøj, skyller det, hænger det på tørresnoren, ruller det og stryger det. Om lørdagen skures gulvet. Sangen slutter med at børnene "går til kirke" to og to med hinanden i hånden.

Så går vi rundt om en enebærbusk


Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig mandag morgen.
Så gør vi såd'n, når vi vasker vort tøj,
vasker vort tøj, vasker vort tøj,
så gør vi såd'n, når vi vasker vort tøj,
tidlig mandag morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig tirsdag morgen.
Så gør vi såd'n, når vi skyller vort tøj,
skyller vort tøj, skyller vort tøj,
så gør vi såd'n, når vi skyller vort tøj,
tidlig tirsdag morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig onsdag morgen.
Så gør vi såd'n, når vi tørrer vort tøj,
tørrer vort tøj, tørrer vort tøj,
så gør vi såd'n, når vi tørrer vort tøj,
tidlig onsdag morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig torsdag morgen.
Så gør vi såd'n, når vi ruller vort tøj,
ruller vort tøj, ruller vort tøj,
så gør vi såd'n, når vi ruller vort tøj,
tidlig torsdag morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig fredag morgen.
Så gør vi såd'n, når vi stryger vort tøj,
stryger vort tøj, stryger vort tøj,
så gør vi såd'n, når vi stryger vort tøj,
tidlig fredag morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig lørdag morgen.
Så gør vi såd'n, når vi skurer vort gulv,
skurer vort gulv, skurer vort gulv,
så gør vi såd'n, når vi skurer vort gulv,
tidlig lørdag morgen.

Så går vi rundt om en enebærbusk,
enebærbusk, enebærbusk,
så går vi rundt om en enebærbusk,
tidlig søndag morgen.
Så gør vi såd'n, når til kirke vi går,
til kirke vi går, til kirke vi går,
så gør vi såd'n, når til kirke vi går,
tidlig søndag morgen.

Baggrund
Det er muligt at tage afsæt eller afrunding i temaer om kvindeliv og kvindehistorie, familieliv gennem tiden, fattigdom og socialklasse, velfærdssamfund, kulturkoder og formidling gennem sange, eventyr og fortællinger, kildeforståelse, urter og naturmedicin, aborthistorie, svangerskabskontrol, seksualundervisning; hvornår og hvorfor?

Øvelsen har oplagte taktile og sanse-orienterede virkemidler der kan give anledning til refleksion til videre arbejde i historie.

Med øvelsen tager vi fat i noget historie som vi kender uden at kende koderne og den historiske kontekst. Legen og arbejdet med legen kan udvide elevernes nysgerrighed på de skjulte historier i historien og deres bevidsthed om, hvad omkring dem der kan være kilde til viden om verden og deres egen historie. Det rammer ind i elevernes nutid, hvor abort som emne er relevant både i indland og udland. Her kan knyttes etik og menneskerettigheder på øvelsen, samt samtaler om populationskontrol overfor faldende børnetal.

Øvelsen tager også udgangspunkt i en leg mange børn allerede kender.

Enebærbuskens hemmeligheder
Legens hemmelige kode centrer sig om et tilsyneladende udbredt kendskab til, og brug af enebær fra middelalderen og op som svangerskabsforebyggende og svangerskabsafbrydende middel. I sanglegen ser vi hvordan tøjet først vaskes grundigt rent, heri underforstået efter den med enebærbusken fremprovokerede menstruation -jævnfør Hildegards urtebog der fortæller os at de giftige bær kunne bruges til netop dette formål-. Hernæst ophænges og luftes tøjet så offentligheden kan se det jævnfør den sociale kontrol (se udeskole-øvelse med vasketøj og sæbefremstilling). Tøjet rulles og stryges så orden genoprettes, gulvet vaskes rent for blod og spor og endelig går man i kirke for syndsforladelse alt imens man dyrker og hylder enebærbusken for dens evne til at oprette orden og redde pigerne fra en grum skæbne med svangerskab i utide. Sangen fungerer næsten som en hemmelig vejledning, der kunne gives fra kvinde til kvinde i samfund, hvor seksualundervisning ikke eksisterede og svangerskabsafbrydelse ikke bare var tabu, men forbudt.

Her kan du læse og se mere:

 • Malene Fenger-Grøndahl, Abort var formentlig udbredt i middelalderen men blev opfattet ganske anderledes end i dag, 10:11:2022, Kristeligt dagblad
 • Anette Løwert, Kvindernes himmel og helvede – om børnebegrænsning gennem tiderne, 2017, Saxo
 • Anemette Olesen, Hildegards urtebog, 2017, Skarresøhus
 • Jan Öjvind Swahn, Alverdens krydderier. Historien om krydderiernes oprindelse, brug og egenskab, 1992, Sesam
 • Olesen, Marie Bonde ”Genstande” i Larsen og Poulsen. Historieundervisning. Hans Reitzels Forlag 2020
 • Kvande, Lise og Naastad, Nils: Hva skal vi med historie?: historiedidaktikk i teori og praksis (2. utg.) kapitel 10 historie som materiel kultur. Universitetsforlaget 2020

Danmarkshistorien.dk-artikler, der kan være relevante:

Forfatter: Rasmus H. Rasmussen adjunkt og historieunderviser ved læreruddannelsen Nr. Nissum og Holstebro