Matematik i sjette klasse på Østervangskolen + AKTIVITETSARK

Titel

Hvor mange træer er der?

Fag

Matematik

Klassetrin

6. klasse

Årstid

Opgaven kan laves hele året

Så lang tid tager det

Selve aktiviteten ude tager ca. to-tre lektioner

Ting du skal bruge

Eleverne skal bruge notatpapir og en regnemaskine.

Formål

Formålet med opgaven er at eleverne arbejder med regnestrategier og overslag, ved at vælge en hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer. De arbejder med at anslå og resonere, og argumentere for deres løsningsforslag. Eleverne skal endvidere kommunikere om løsningsforslag, og bedømme om deres overslag er realistisk.

Forberedelse

Eleverne skal i forvejen have arbejdet med arealberegninger, og have skridtet længder og bredder ud. Dette kan trænes i skolegården med tommestok og skridtlængde. Læreren skal have udvalgt en passende beplantning, fx et stykke med juletræer.

Sådan gør du

Inddel eleverne i grupper, fx 3 i hver. Stil opgaven gennem narrativet (bilag). I skal nu i gruppen finde en måde at beregne arealet og antallet på. I får ikke nogen hjælpemidler ud over en regnemaskine. Hvordan kan man gøre det? Når eleverne har arbejdet med at regne areal og antal træer ud, laves en fælles opsamling hvor de enkelte grupper fortæller deres resultat, og gør rede for hvordan de er nået dertil. Opgaven kan udvides med at eleverne skal bedømme træernes kvalitet, pris og værdi.

Baggrund

Opgaven er lavet af lærer Stine Michaelsen