4. maj 2020

Underholdning eller undervisning?

Af Karen Barfod.

Sådan er titlen på Trine Hyllesteds bog fra 2009 om naturfaglige ekskursioner til eksterne læringsmiljøer. Pointerne i hendes arbejde har fået nyt liv og betydning nu, hvor så megen nød-undervisning som muligt skal lægges uden for klasserummet.

Edutainment

Hvis vi spørger eleverne, om undervisningen har været god, kan et umiddelbart svar være: Ja det var sjovt. Så vi skal spørge mere og et spadestik dybere for at forstå, hvornår undervisning er god. God undervisning er med elevernes øjne (EVA, 2018) blandt andet når den er varieret og alsidig, giver eleverne en aktiv rolle og giver alle elever passende udfordringer. Det er jo ikke det samme som at undervisningen skal være sjov og underholdende, men interessant.

Udfordringernes karakter

Mens de udfordringer eleverne får kan have samme overordnede faglige mål ude, så åbner ude-rummet for andre muligheder for at tilrettelægge udfordrende undervisningen både alsidig og varieret, og med elevaktiverende opgaver. Ofte bliver opgaverne mere undersøgelsesbaserede, og med større frihed til at komme med løsningsmuligheder. Det er kreativt og inspirerende, men kan også være en stor mundfuld. Nogle elever holder af det vante, og trives med stabilitet.

Rutiner og vaner

Derfor er rutiner, også under nød-undervisningen, vigtige at opretholde. Det kan være morgensamling, opsamling på opgaverne eller i overgangen mellem undervisning og frikvarter, at der er rutiner. Eller faste gruppekammerater, pladser eller opgavetyper. Men tænk over hvilke rutiner du gerne vil have med din gruppe, og diskuter det eventuelt med kollegaer.

Undervisningen

Undervisning kan betegnes som ’kommunikation med læring som hensigt’, og det bør nød-undervisningen også indeholde. Det gælder ikke alene om at finde på sjove aktiviteter, men også på gode aktiviteter, der kan understøtte eleverne hen mod en øget faglighed. Og her kommer Hyllesteds begreber igen i spil. Når der er sammenhæng og rød tråd mellem det eleverne arbejder med ude og inde, så kan de to læringsarenaer støtte eleven til en omfattende forståelse for emnet – både kognitivt, sanseligt, emotionelt og kropsligt.
Så skal bevare modet til at stille de samme kvalitetskrav til nød-undervisningen ude, som vi gør inde. Vejen til læringen kan bare være anderledes.