Undersøg planter i litteraturundervisningen


Fag:
Dansk
Klassetrin: indskoling-mellemtrin
Årstid: maj-juni, når gåseurt og pæoner blomstrer
Så lang tid tager det: 1 uges tid, hvis man tager alle forløbets elementer med

Ting du skal bruge:

 • HC Andersens fortælling ”Gaaseurten”
 • Sten og tuscher og lak til stenmaling
 • Pæoner i blomst – evt et staudebed i en nærliggende have
 • Et område, hvor man kan finde vilde planter (eng, mark, grøftekant, fortov)

Formål
Lære om besjæling hos HC Andersen. Lære om planter, naturlige og dyrkede. 

Forberedelse

 • Læs selv HC Andersen ”Gåseurten” grundigt, så du bliver god til at læse den op og til at understøtte forståelsen under oplæsningen.
 • Find steder, hvor undervisningen kan foregå, og bed om lov til at være der.
 • Læs om agergåseurt, og om dyrkede og vilde planter, eller spørg en kollega, hvis du kun er dansklærer og ikke NT-lærer.

Sådan gør du

 • Læs ”Gaaseurten” højt for eleverne i en grøftekant eller foran et staudebed i en have
 • Tal om planterne som arter, og om hvordan de fremstilles og beskrives i fortællingen.
 • Find gerne et sted hvor der vokser gåseurt (typisk mark, grøftekant, eng), hvis det er muligt.
 • Find andre vilde planter, og bestem dem med bestemmelsesapps.
 • Beskriv de fundne planter naturfagligt i fagtekster henholdsvis besjælet i fortællinger.
 • Se hvordan i filmen.

Baggrund
Romantisk natursyn – eller snarere: HC Andersens brug af naturen og dens væsener i fortællinger. Fokus på vilde henholdsvis dyrkede plantearter. Vække elevernes opmærksomhed på vilde ”undseelige” planter, som i modsætning til pæoner ikke gør noget væsen af sig.