Gratis tilbud ‐ faglige oplæg om brug  af naturen i daginstitutioner

Som en del af det aktuelle projekt ”Kom med ud” tilbyder Center for Børn og Natur oplæg om brug af naturen i daginstitutioner

Det kan fx være i form af fyraftensmøder på de pædagogiske uddannelser eller indlæg på kurser målrettet pædagoger. Oplæggene er gratis, og de skal ses som en del af arbejdet med at støtte at børn dagligt kommer i naturen i daginstitutionen.

Oplæggene er et tilbud til alle kursusudbydere (naturvejledere, kommuner, Grønne Spirer, professionshøjskoler m.fl.), der arbejder med pædagogers arbejde i naturen. Fokus kan ligge på temaer som fx:

  • Hvorfor skal det pædagogiske arbejde ligge i naturen – hvad ved vi?
  • Hvilke erfaringer kender vi fra de mest aktive institutioner?
  • Natur og den styrkede pædagogiske læreplan. Natur, udeliv og science – hvordan kan det nye læreplanstema udmøntes?
  • Hvordan kan arbejdet i naturen støtte pædagogernes kærneområder som trivsel, leg, udvikling, læring og dannelse.

I udgangspunktet er oplæggene på en halv til en hel times varighed, og vi planlægger at deltage i 100‐200 kurser fra efteråret 2019 til foråret 2022. Vi vil gerne planlægge oplæggene sammen med jer, så vi kan være tydelige og skabe det bedste kursus med respekt for kursusudbyderens intentioner.

Oplæggene vil blive holdt af kernemedarbejderne i projekt ”Kom med Ud”, som alle har stor indsigt i pædagogers arbejdsområde. De har bl.a. deltaget i arbejdet med projektets publikationer og står bag en række lærebøger til pædagoguddannelsen om fx faget natur og udeliv, science i børnehaven m.m.

Hvis I er interesseret i vores tilbud om faglige oplæg, eller hvis I har en ide, som I gerne vil vende, så skriv hurtigst muligt til Niels Ejbye‐Ernst på e‐mail nee@via.dk.

Logopark